Froland stasjon

Froland stasjon åpnet med Arendal-Frolandsbanen den 23. november 1908. Siden er banen forlenget videre innover i landet, men i dag går trafikken til Nelaug og sporet til Simonstad.

Stasjonsbygningen ble tegnet av Paul Armin Due og er av Flikkeid-typen. Den ser i dag ut til å være privatbolig, og den har åpenbart vært malt om siden 1990-tallet. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1970 og har enkeltspor, altså ingen kryssing. Det er ingen billettautomat, men togene stopper. Det er planovergang litt sør for holdeplassen.

Vi befinner oss 18,1 km fra Arendal, 299,51 km fra Oslo og 408 moh. Banedata 2004, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB og Jernbaneverket har alle oppslag om holdeplassen.

Vist 353 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder