Blakstad holdeplass

Blakstad holdeplass på Arendalsbanen ble åpnet i 1989, og ved samme anledning ble gamle Blakstad stasjon, omtrent en kilometer lenger sør, nedlagt. Nedlagt ble også Blakstad bru holdeplass (300 meter sør) og Hurv holdeplass (700 meter nord), ifølge Jernbaneverket. (Se ellers Nebysamlingene for oversikt over banen.)

Her er det leskur og enkeltspor — og togstopp. Det er parkeringsplass til ti biler ifølge Jernbaneverket, og lokalbussen stopper her. Vi befinner oss 15,12 km fra Arendal stasjon og 302,5 km fra Oslo. Høyden over havet er 46,4 meter. Det finnes oppslag om holdeplassen også hos NSB og Wikipedia. Norsk jernbaneklubb har felles oppslag for holdeplassen og den nedlagte stasjonen med samme navn. Banedata 2004 omtaler holdeplassen og banen.

Vist 384 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder