Grovane stasjon

Grovane stasjon åpnet i 1895 med strekningen Kristiansand-Hægeland, første del av den smalsporede Setesdalsbanen. Den 22. juni 1938 åpnet strekningen Nelaug-Grovane og forbandt den normalsporede Sørlandsbanen med Setesdalsbanen. Strekningen Grovane-Kristiansand var blitt lagt om til normalspor med åpning 14. mai 1938, men Grovane var altså sporbruddsstasjon med omlasting til Setesdalsbanen, som ble nedlagt i 1962, men åpnet som museumsjernbane fra Grovane til Beihølen to år senere.

Stasjonsanlegget i dragestil ble tegnet av Paul Due. Foruten selve stasjonsbygningen (oppført 1895) nevner boken «Neste stasjon» lokstall (Gudmund Hoel, 1938), kullskur (ukjent arkitekt, 1937), lagerbygg (ukjent arkitekt, 1937), hvilebua «Gyldne Freden» (ditto) og godshus (ditto) samt et leskur (Paul Due, 1895) som opprinnelig stod ved Strai holdeplass, men ble flyttet til Grovane ca. 1990. Selve stasjonsbygningen er av samme type som på Hornnes. Den har skiftet farge siden 1970-tallet.

Grovane ble fjernstyrt i 1970, og fra da og til 2001 ble Setesdalsbanen forvist 500 meter nordover til nevnte «Gyldne Freden». I 1994 brant det på stasjonen, og mye av gjenstander og dukumentasjon gikk tapt. Mye av stasjonen er restaurert og gjenoppbygget siden det. I dag stopper ikke Sørlandsbanens tog her, men stasjonen er altså utgangspunkt for museumsjernbanen på Setesdalsbanen. Sporene er avstengt med høyt gjerde, og portene låses opp når det er avganger med museumsbanen, som formodentlig går fra sporene lengst vekk fra veien. Gjerdet gjør det litt vanskelig å fotografere stasjonsbygningen fra togsiden.

Grovane sies å være 345,25 km fra Oslo (like nord for Vennesla sentrum) og 43 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Setesdalsbanen, Wikipedia, Vest-Agder fylkeskommune (stasjon, gods- og verkstedsområde; merk at kronologien for far og sønn Due ikke er helt korrekt), Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Sistnevnte har også et interiørbilde.

Se også dette 3D-bildet fra stasjonen i forbindelse med Setesdalsbanen.

Vist 650 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder