Arneberg stasjon

Arneberg stasjon er symptomatisk for solørstasjonenes skjebne for et par tiår siden. Stasjonen ble tegnet av Paul Due, og den åpnet den 3. november 1893 med banestrekningen Kongsvinger-Flisa, som med forlengelsen til Elverum i 1910 inngikk i Solørbanen. Statusen var da stoppested, men ble oppjustert til stasjon den 15. november 1916, ifølge Banedata 2004, som ellers forteller at status ble nedgradert til holdeplass i 1970, at trafikken ble nedlagt i 1986, at det (kryptisk nok) var holdeplasstatus i 1990, og at endelig nedlegging kom den 29. august 1994 (som på banen for øvrig).

Den 11. juli 1992 ble stasjonsbygningen revet. Ilgodshuset ble imidlertid tatt vare på. Det ble flyttet og gjenoppført ved Lunderbye Nor (ofte kalt «Nor herregård») i Østre Solørveg 17 på Kongsvinger. Der er det nå kulturpark (se bilder fra åpningen).

Stasjonsområdet på Arneberg er gjengrodd. Det er tre spor her, men bare det ene er kjørbart og har nye betongsviller. De to andre sporene har morkne tresviller og er sterkt gjengrodd. Ellers ligger en diger haug med betongsviller fra utskifting langs strekningen og blokkerer for innsyn mot jernbanelinjen og stasjonsområdet.

Stasjonen lå 144,85 km fra Oslo via Kongsvinger og 166 moh. Også Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net har oppslag om den.

Ilgods på Kongsvinger

Vist 553 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder