Jømna stasjon

Jømna er den sørligste av stasjonene på Solørbanen i Elverum kommune, 180,97 km fra Oslo S over Kongsvinger (og 182 moh). Stasjonen åpnet i 1910 med strekningen Flisa-Elverum. Fra 1977 ble den nedgradert — først til stoppested, så til holdeplass i 1990, før passasjetrafikken på banen ble nedlagt i 1994.

Den nedlagte stasjonen lå (og ligger) nær Jømna Brug, som er stedets hjørnesteinsbedrift. Alle bygningene ble tegnet av Harald Kaas og utgjorde det som er kjent som tredje klasses stasjon for Solørbanen (i likhet med Haslemo og Braskereidfoss; bare sistnevnte står der fortsatt). Det meste er revet, inkludert selve stasjonsbygningen, som ble revet i 1987. Det som gjenstår, er bygget over samt det som ser ut til å ha vært godshuset (se under) og noen plattformrester. Det er bare ett gjennomgående spor her, men det finnes rester av sidespor her og der, så som foran godshuset. Ellers finner vi Solørbanens eneste gjenværende vanntårn (tegnet av ukjent arkitekt) litt nordvest for stasjonen, nesten ved planovergangen. Det er omgitt av et par brakker. Vanntårnet er vernet.

Det finnes oppslag om Jømna stasjon hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Vist 735 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder