Randsfjord stasjon

Randsfjord stasjon på Jevnaker ble åpnet som endestasjon på Randsfjordbanen da den ble fullført i 1868. Det var lokale stridigheter om plasseringen, og resultatet ble et kompromiss.

Den opprinnelige stasjonsbygningen ble tegnet av Georg Bull og kan studeres på et gammelt bilde hos Arkivnett Oppland, der det også fremgår at det var dampskipsbrygge like ved. Bygningen fikk påbygget en ekstra etasje rundt 1890, og 11. mars 1897 brant den ned til grunnen, ifølge en video hos samme kilde. På Arkivnetts nettside og i «Banedata 2004» sies det riktignok at brannåret var 1887, men det skyldes kanskje en skrivefeil hos sistnevnte? Siden et utklipp fra Aftenposten fra 12. mars 1897 gjengis i videoen, kan det imidlertid være liten tvil om kronologien her.

Beskrivelsene av det som har skjedd siden, varierer noe. Ifølge Banedata er en billettkiosk flyttet mellom Bestum stasjon og Randsfjord stasjon, uten at det står hvilken vei. Det kan naturligvis tenkes at den ble flyttet til Randsfjord etter brannen, ettersom Bestum fikk ny stasjonsbygning i 1890. Dens videre skjebne synes ukjent. Det som virker mindre sannsynlig, er at stasjonsbygningen ble bygget opp igjen i samme stil som opprinnelig, men med to etasjer, slik det hevdes på Jevnaker.org. Denne forvirringen skyldes nok feildateringen av brannen, og det gjøres uansett ikke rede for bygningens senere skjebne.

En annen kilde til forvirring er en oversikt over NSBs bygningsregistrering for Drammen distrikt fra 1990. Her står det: «Randsfjord stasjon er nedlagt, alle bygninger solgt eller revet og sportraseen under asfalt. Den opprinnelige stasjonsbygning brant ca. 1890, ekspedisjonen ble så innpasset i bolighuset og så fra 1935 i et tilbygg til godshuset. Vanntårn og lokstall var i mur, oppført til normalsporanlegget. Bare bolighuset fra 1870 står igjen.» Denne passusen inneholder flere feil. Brannen er feildatert, og dette «bolighuset fra 1870» er trolig en sammenblanding med godshuset, som på en annen side i samme publikasjon er beskrevet slik: «Godshuset på Randsfjord stod med sin ene ende og høye stolper på skipskaia, og var utstyrt med spesialkonstruert “Nedfiringsapparatus for Gods”.» Det må åpenbart dreie seg om den bygningen som den dag i dag har stasjonsskilt, som på eldre bilder er avbildet over dampskipsbrygga, og som formodentlig er bygget om. Dermed er det usikkert hvorvidt det har vært noen flytting av funksjoner mellom bolig (hvilken?) og godshus. Stasjonsmesteren bodde jo i 2. etasje av stasjonsbygningen etter at denne ble påbygget, men den brant i 1897. Ifølge en oversikt hos NSBs arkitektkontor er godshuset tegnet av F.L. Vik. I dag holder Røde Kors til på den nedlagte stasjonen.

Som nevnt i oppslaget om banen ble øvre del av Randsfjordbanen utkonkurrert av Bergensbanen etter at den åpnet i 1909. Nils Carl Aspenberg forteller i boken «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994) at persontrafikken ble nedlagt i 1933 for så å komme i gang igjen i 1944. Rutetilbudet varierte så noe før persontrafikken ble endelig nedlagt i 1968. (Slik sett kan ekspedisjon i godshus fra ca. 1935 ha sammenheng med at det da bare var godstrafikk på stedet. Banedata rapporterer om perioder uten bemanning, uten at de faller helt sammen med det som rapporteres i «Glemte spor».) Selv om det fortsatt går noe godstrafikk på øvre del av banen, ble den nedlagt på de øverste to kilometerne i 1981, og skinnegangen ble revet opp i 1984 og traseen omgjort til gang- og sykkelsti. Derfor er det i dag sporløst rundt stasjonsbygningen på Randsfjord.

Det er ukjent for undertegnede hvilken funksjon det andre bygget, som frister med kanoutleie, kan ha hatt i stasjonssammenheng. På noen gamle bilder er det som om man kan skimte noe bakom der. Et gammelt uthus? Nevnte lokstall står fortsatt i veikanten nord for stasjonen, mens vanntårnet (som er avbildet hos Norsk jernbaneklubb) er revet.

Randsfjord stasjon er 142,41 km fra Oslo V (via Drammen, Vikersund og Hønefoss) og 141,4 moh. Det finnes ellers oppslag om stasjonen hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Digitalt museum har en rekke gamle bilder (for en stor del også gjengitt her).

Lokstall

Lokstall

Vist 1076 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dette oppslaget har fått ny tekst med flere detaljer. Det står mye rart på nettet om denne stasjonen, og det henger ikke helt i hop. Hvis noen har tilgang til gode arkivkilder som kan bekrefte (eller avkrefte) detaljer i oppslaget, hadde det vært interessant å vite om det.

Her er det nå tatt med bilder av lokstallen.

Annonse

Nye bilder