Norsk jernbanemuseum

Leikvangen stasjon ved Knertitten på Jernbanemuseet

Alle her kjenner vel til Norsk jernbanemuseum på Hamar. Selv de som ikke har besøkt museet, vet i det minste at det finnes. Dette er ingen totalpresentasjon av museet, men en tematisk oversikt med noe av det vi tror interesserer sonens lesere.

For besøksinformasjon henviser vi til museets nettsted. Videre har vi et album der folk kan legge bilder fra museet.

Gamle stasjonsbygninger o.l.
Flere tidlige stasjonsbygninger som siden er avløst av andre der de kom fra (ev. bare fjernet), står på Jernbanemuseet. Disse er omtalt i oppslag under sine respektive baner, men for oversiktens skyld gjengir vi en liste over dem her:

Andre bygg (og flere bilder av de nevnte) er tatt med i albumet fra museet.

Materiell
På museets nettsted finnes en oversikt over rullende materiell sortert etter vogntype. Den omfatter både ting som står på museet, og ting som er deponert andre steder (museumsjernbaner, andre museer).

Jernbaner
På Jernbanemuseet er det to museumsbaner, Tertittoget og Knertitten. Førstnevnte går på en skinnegang med sporvidde 750 mm, altså en tertiærbane, og har materiell fra nedlagte sådanne. De gamle stasjonsbygninene er gjenoppført langs denne banen. Rundt stasjonen Leikvangen finner vi så minijernbanen Knertitten, som åpnet i 2002. I tillegg står museet for driften av Karettoget mellom Hamar og Elverum ca. tre ganger årlig.

Fotosamling
Museet har også en fotosamling med gamle bilder. Søkefunksjonen for den er knyttet til Digitalt museum.

Bibliotek
Ikke overraskende har Jernbanemuseet en omfattende samling jernbanelitteratur.

Vist 872 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

anbefaler absolutt de med barn – og de litt større barna (voksne)et besøk på Hamar. En kommer til en tidsalder hvor jernbanearbeiderne var “mannfolk” og måtte tåle en støyt. Flott dokumentasjon på en svunnen tid.

Får ta meg en tur og se på Smalåsen stasjon. Jeg var der flere ganger før den ble flyttet fra Nord-Trøndelag til Jernbanemuseet.

Annonse

Nye bilder