Lierbanen

Lier stasjon

Lierbanen var en sidebane til Drammenbanen fra Lier til Svangstrand. Denne privatbanen åpnet den 12. juli 1904. Banen var smalsporet og bygget til lav standard. Da Drammenbanen ble lagt om til normalspor i 1920, ble det nødvendig med omlasting på Lier stasjon, og en bussrute som åpnet i 1927, tok også mye av persontrafikken fra banen. Både person- og godstrafikk ble nedlagt 23. oktober 1932. Etter dette ble imidlertid strekningen opp til Tronstad bruk drevet som bruksbane frem til utgangen av 1936, da banen ble endelig nedlagt.

Banen hadde 8 stasjoner (steder med togstopp). Et par av stasjonsbygningene — Utengen og Svangstrand — skal fortsatt finnes, i likhet med den oppussede Lier (gamle) stasjon i Lierbyen. Sistnevnte ble liggende strandet da Lieråsen tunnel åpnet i 1973 og Drammenbanen fikk ny trasé, men den er bevart som kulturminne. Fra Svangstrand var det en gang i tiden dampskipstrafikk på Holsfjorden (Tyrifjorden).

Sporene er for lengst revet opp, og det meste av traseen er i dag vei.

Både Lier kommune og Drammen kommune skriver om banen, og det finnes et greit kart over den. Se også skildringer hos Terra Buskerud og Drammens Tidende.

Ellers finnes det oppslag om banen hos Wikipedia, Store Norske, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene.

Lier: 1, 2, 3, 4; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2
Utengen
Sjåstad: historiske bilder: 1, 2, 3, 4
Solberg bro: historisk bilde
Svangstrand; historiske bilder: 1

Vist 2337 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder