Namsosbanen

Skage stasjon — Foto: Øivind Vegard Larsen

Namsosbanen er en nedlagt sidebane til Nordlandsbanen, og kan vel sies å være et eksempel på dårlig timing. Første del av Nordlandsbanen gikk fra Hell til Sunnan. Så var det stillstand mens man ble enige om videre trasé: via Namsos eller Snåsa. Snåsa ble valgt, og strekningen Sunnan-Snåsa åpnet åpnet i 1926 og Snåsa-Grong i 1929.

Namsosbanen går mellom Grong og Namsos (52 km) og ble påbegynt i 1923, men åpnet først den 1. november 1933. Da var vel egentlig tiden begynt å løpe fra et slikt prosjekt hva lønnsomhet angår, og konkurransen fra veigående trafikk kombinert med generelle økonomiske nedgangstider førte til driftstap for banen.

Dette førte til at planene ble revidert, og mellomstasjoner fikk mindre bygninger uten stasjonsmesterbolig. Banen ble prosjektert ved NSBs arkitektkontor, og bygningene er signert Bjarne Friis Baastad og Gerhard Fischer (idet sistnevnte stod for de reduserte mellomstasjonene).

Persontrafikken ble nedlagt i 1978, og det var slutt på godstrafikken mellom Namsos og Skogmo i 1998, men det skal ha gått godstog mellom Grong og Skogmo så sent som 2004. Det er mulig å kjøre dresin mellom Namsos og Skage. Flere stasjonsbygninger er revet (så som Overhalla og Namsos), men det kan tenkes å finnes andre rester her og der. Vi redigerer stasjonslisten ved behov.

Det som står her, bygger på bøkene «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997) og «Full rulle på norske spor» (Boksmia, 2004) samt oppslaget om banen i Wikipedia. For øvrig finnes det oppslag hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene.

Grong: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Øyheim
Skogmo
Skage
Namsos nye
Namsos gamle: historiske bilder: 1, 2

Vist 3692 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Dette er også en bane strekning som jeg har beingått på slutten av – 60 tallet.

Fra den nedlagte Namsosbanen rett ved flyplassen

Den gamle LOKstallen på Namsos stasjon. Det er nå lysstøperi i denne bygningen.
Bilde nr. 3 viser en del av den nedlagte banestrekningen ved Namsos flyplass.

På1960-tallet bodde jeg i Oslo og måtte ta Nordlandsbanen til Grong, og skifte der til Skogmo når jeg skulle hjem på ferier (Skaga i Kolvereid) der mine foreldre bodde til 1966. Fra Skogmo ble det en kjedsommelig mange mils busstur, som kulminerte i en flere kilometer lang gåtur med en koffert i hver hånd, til hjemmet :-) Det var tider!

Annonse

Nye bilder