Nygard stasjon

Nygard stoppested åpnet med Nordbanen (Gjøvikbanen) i 1902 og ble oppgradert til stasjon i 1914. Den ble nedgradert til holdeplass i 1985 og mistet, i likhet med mange andre holdeplasser ved banen, persontrafikken i 2006. Det sies imidlertid at holdeplassen ikke er formelt nedlagt.

Litteraturen sier lite om hvem som tegnet stasjonsbygningen, men det er grunn til å tro at det først var et enkelt ekspedisjonsbygg som så fikk påbygget stasjonsmesterbolig. Bygningsmassen har vært gjort om og utvidet gjennom årene. Herfra gikk det sidespor til Toten Cellulose, og det er formodentlig dette vi ser rester av ved planovergangen like vest for stasjonen. Stasjonsbygningen huser nå forskjellige aktiviteter. Det er bare ett gjennomgående spor på stedet, men området virket relativt nyryddet våren 2010.

Den tidligere stasjonen (som var den eneste i Gjøvik kommune utenom selve Gjøvik) ligger 119,38 km fra Oslo S og 206,9 moh, og det finnes oppslag om den hos Arkivnett Oppland, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Rom eiendom og Lokalhistoriewiki.

Saksopplysning

Planovergang rett vest for stasjonen

Planovergang rett vest for stasjonen

Vist 425 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder