Jernbane på museum

Dette stillverkshuset på Jernbanemuseet stod en gang i Drammen

Nedlagte jernbanestrekninger der det kjøres museumstog eller dresin, har oppslag med linker fra førstesiden. Her samler vi andre former for museumsjernbaner: togmateriell, stasjoner og annet som ikke nødvendigvis tilsvarer noen tidligere jernbanestrekning, men som er plassert på en eller annen form for museum. Det kan godt være hentet fra en reell jernbanestrekning, men er altså plassert utenfor sin opprinnelige kontekst.

Det vi finner linker til nedenfor, er en blanding av oppslag om dette og album. Send gjerne inn tips hvis du kjenner til noe som har unngått vår oppmerksomhet. Eller enda bedre: Skriv om det selv! Listen blir utvidet ved behov.

Lommedalsbanen, Bærum
Maihaugen, Lillehammer
Norsk jernbanemuseum, Hamar
Rallarmuseet, Finse
Teknisk museum, Oslo (modelljernbane)

Det finnes linker til flere jernbanemuseer på denne siden.

Vist 1212 ganger. Følges av 1 person.

Samtalen er stengt

Stengt av Jan-Tore E. (fredag 14. januar 2011 kl 20).

Annonse

Nye bilder