Kragerøbanen

Kragerø stasjon — Foto: Øivind Vegard Larsen

Kragerøbanen (eller Kragerølinjen) er en nedlagt jernbanestrekning i Telemark, mellom Neslandsvatn og Kragerø. Strekningen åpnet i 1927 og utgjorde en stund sørenden av Sørlandsbanen. Sørlandsbanen ble utbygget etappevis og inkorporerte til dels eksisterende banestrekninger, og i 1935 ble den forlenget videre fra Neslandsvatn til Nelaug og Arendal. Dermed ble det som siden er blitt kalt Kragerøbanen, en sidebane. Det dreide seg om 26,62 km, ifølge Wikipedia-oppslaget om banen, med 15 stasjoner (steder med togstopp).

Som flere andre slike sidebaner fikk Kragerøbanen etterhvert problemer med trafikkgrunnlag og lønnsomhet. Persontrafikken ble da også nedlagt ved utgangen av 1988. Etter dette er skinnegangen mellom Sannidal og Kragerø revet opp og riksveien forbedret. Kragerø stasjon brukes nå som turistkontor og busstasjon.

Det finnes oppslag om banen hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Du kan også kose deg med denne videoen på Youtube. Dessuten har Roy Olsen skildret strekningen både før og etter nedleggelsen. Se f.eks. disse tre: 1, 2, 3.

Neslandsvatn: 1, 2, 3, 4, 5; 1992 (annen farge)
Saga
Merkebekk: 1991
Farsjø: 1992, 2012
Sannidal; 1991; 2012
Vadfoss
Kragerø: 1993; 2012: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3

Andre bilder fra banen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Vist 3284 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder