Sulitjelmabanen

Sjønstådalen stasjon — Foto: John-Martin Klæboe

Sulitjelmabanen ble, som navnet antyder, opprettet for å frakte malm fra Sulitjelma gruber og ut til fjorden. Banen åpnet i 1892 som Nord-Norges første jernbanestrekning og gikk da mellom Sjønstå og Fossen. Senere ble den utvidet trinnvis. I 1912-1915 ble banen lagt om fra sporvidde 750 til vanlig smalspor (1067 mm) og forlenget opp til Fagerli ved Sulitjelma. På det lengste var banen vel tre og en halv mil lang og strakte seg fra Finneid ved Fauske til Sandnes (Lomi). Strekningen mellom Sandnes og Fagerli ble imidlertid nedlagt før banen ble utvidet vestover til Finneid.

Disse endringene er omtalt i Wikipedia-oppslaget om banen, som også har oppslag hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Banen ble nedlagt i 1972, og man var ganske rask til å rive opp skinnegangen og gjøre om traseen til vei. I dag utgjør strekningen med tunneler riksvei 830. Det ser også ut til at veitraseen er utbedret noe opp gjennom årene.

Det finnes forresten også noe kalt foreningen Sulitjelmabanen.

Undertegnede har ikke oversikt over hva som er igjen av bygninger og andre etterlatenskaper. Bilder fra strekningen blir tatt med på listen under etterhvert som de kommer inn, og listen blir utvidet ved behov.

Finneid: godsterminal med skinner; uten skinner, malmtappeanlegg
Sjønstå
Sjønstådalen: 1, 2

Annet fra banen: 1

Vist 1535 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder