Sperillbanen

Hen stasjon

Sperillbanen åpnet i 1926 som sidebane til Randsfjordbanen. Den gikk fra Hen til Finsand ved innsjøen Sperillen. Banen ble opprinnelig bygget som godsbane, men fikk også persontrafikk etter stortingsvedtak i 1925.

Strekningen var på 24,9 km gjennom Ådal (i dag del av Ringerike storkommune). Her var det dampskipstrafikk videre innover i landet. Det ble anlagt ny brygge ved Finsand da banen stod klar. Tidligere hadde man seilt ned til Hen. I 1932 overtok motorbåt for dampskip.

Gleden ble kortvarig. Allerede i 1933 ble persontrafikken på banen nedlagt. Godstrafikk ble videreført til 1957. Sporet er for det meste revet opp, men er beholdt til litt forbi Hen (132,4 km, mens Hen ligger på 130,92).

Ifølge Banedata 2004 ble stasjonsbygningen ved Sperillen (Finsand) tegnet av NSBs arkitektkontor, mens andre stasjonsbygninger var flyttede og ominnredede lembarakker fra Norsk husbygningskompani. Alle de fire nederste på listen her er visstnok solgt, og Somma og Ringmoen skal være sterkt ombygget. Det finnes bilder på nettet av bygningene ved Hallingby og Finsand som minner om privathus. Muligens finnes også rester av kaianlegg samt enkelte tunnelrester, selv om mye av det andre er revet. Undertegnede har ikke utforsket strekningen i detalj.

Det finnes oppslag om Sperillbanen også hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Dessuten finnes det stoff om den i Nils Carl Aspenbergs bok «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994).

Stasjonslisten kan utvides ved behov.

Hen: 1, 2, 3, 4; historiske: 1, 2
Hallingby
Somma
Ringmoen
Sperillen (Finsand)

Vist 2081 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder