Grundsetmoen stasjon

Grundsetmoen holdeplass ved Rørosbanen åpnet i 1954 og ble nedlagt så lenge siden som i 1967, men skoletoget skal ha stoppet her helt til 1997. Plattformen ser ut til å være i god stand for alderen (trolig fornyet), men den er meget kort. Det later ikke til å ha vært noen bygning her.

Holdeplassen lå 162 km fra Oslo. Det er knapt 4 km nord for Elverum stasjon, i Elverum kommune, og vi befinner oss like øst for riksvei 3 og Grundsetmoen industriområde. Ved den nedlagte holdeplassen er det planovergang med bom, og i tillegg har Eidsiva en bom som hindrer uvedkommende i å krysse jernbanelinjen over til Strandfossen kraftverk, som ligger ved Glomma, på østsiden av jernbanen.

Våren 2014 bærer området preg av at vegetasjonen er ryddet, slik at plattformen bader i sol det meste av dagen.

Grundsetmoen holdeplass er omtalt også hos Johnsern.com, Jernbane.net og Nebysamlingene.

Planovergang ved holdeplassen

Holdeplassen før fjerning av trær

Planovergang ved holdeplassen

Vist 196 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder