Hakadal stasjon

Hakedal stasjon ved Gjøvikbanen åpnet i 1900, samtidig som banen åpnet til Røykenvik og to år før den ble forlenget til Gjøvik. I 1922 ble navnet endret til Hakadal. For oslofolk er denne stasjonen et populært utgangspunkt for turer. Man kan for eksempel ha med seg sykkel om sommeren og ski om vinteren og komme seg inn i Nordmarka og forbi vann som Elvann, Langvann, Trehørningen og Helgeren på vei tilbake til byen.

Stasjonsbygning og uthus / godshus ser ut til å være tegnet av Paul Due og er av typer som vi kjenner fra andre stasjoner langs Gjøvikbanen. Nord på perrongen står et stort rødt bygg som jeg antar har vært godshus. Som en rekke andre steder har det tydeligvis vært flere spor i bruk en gang i tiden, men behovene endrer seg.

I likhet med andre stasjoner i området er Hakadal i dag ubetjent og fjernstyrt. Venterommet er formiddagsåpent i vinterhalvåret, men det er ikke noe billettsalg her. I Oslo-enden av perrongen er det en gangbro over jernbanelinjen. Her stopper lokaltogene mellom Osloområdet og Jaren samt enkelte tog som snur her i Hakadal, men ikke Gjøviktogene.

Hakadal stasjon ligger 32,07 km fra Oslo S og 166,6 moh. Som vanlig er det oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket.

Vist 643 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder