Skreia stasjon

Skreia stasjon åpnet med Skreiabanen i 1902 og var endestasjon i hele banens levetid. Som nevnt i andre sammenhenger var det slutt på persontrafikken i 1963 og på godstrafikken i 1987, og banen ble formelt nedlagt i februar 1988.

Stasjonsanlegget på Skreia er det mest omfattende på hele banen. Det skal være tegnet av Paul Due. Selve stasjonsbygningen huser i disse dager gave- og interiørbutikken Leonoras rom. Ellers omfatter det tidligere stasjonsområdet uthus, godshus, lokstall og vognremisse (vognhall), alt tegnet av samme arkitekt og oppført til åpningen — samt bygninger som har kommet til senere. Ifølge boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997) brukes uthuset som lager og overnattingsrom, godshuset som lager, lokstallen som lager og garasje og vognremissen som lager, uten at jeg har kunnet bringe på det rene om dette fortsatt er riktig.

Sporene er beholdt i stasjonsområdet, som ser ut til å være et populært samlingspunkt og åsted for mange typer arrangementer. Funn på nettet vitner blant annet om veteranbiltreff, mopedløp og ridearrangement.

Skreia stasjon er 21,97 km fra Reinsvoll og 128,62 km fra Oslo regnet langs Skreiabanens trasé. Det finnes oppslag om stasjonen hos Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Vist 940 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder