Raufoss stasjon

Raufoss stoppested åpnet i 1901 som midlertidig endestasjon på Gjøvikbanen, som ble ført helt frem til Gjøvik året etter. Stasjonsbygningen er ifølge boken «Gjøvikbanen» (Baneforlaget, 2009) tegnet av Paul Armin Due og har tydelige likhetstrekk med andre av hans jugendbygninger (skjønt mye eldre jernbanelitteratur gir faren æren). Den antas å ha stått klar til banens åpning i 1902. Først i 1910 fikk Raufoss formell status som stasjon. Bygningen fikk i 1955/56 et tilbygg på sørsiden for behandling av ilgods (huser nå antikvitetsforretning). Sør for stasjonsbygningen finner vi et uthus av samme type som på Reinsvoll, og ved sørenden av plattformen står noe som muligens er et reléhus. Det har også vært et privet nord for stasjonsbygningen. Det antas å ha forsvunnet på slutten av 1950-tallet. Et vanntårn som stod her (15 kubikkmeters tank, som på Stryken og andre steder langs banen), antas å ha blitt revet kort tid etter at linjen ble elektrifisert (1963).

En rekke sidespor vitner om fordums storhet. Industristedet Raufoss hadde nok en stasjon med variert virksomhet en gang i tiden, men i dag gror flere av sporene igjen. Det kan legges til at stedet egentlig het Rødfoss før jernbanen kom, og at navneformen Raufossen ble brukt i 1901-02.

Raufoss stasjon har vært ubetjent siden 1997. Det selges ikke billetter på stasjonen — heller ikke fra automat — men det finnes en validator, og venterommet er fortsatt i bruk — ihvertfall i vinterhalvåret. For øvrig er det bussholdeplass og drosjeholdeplass i tilknytning til stasjonen.

Raufoss stasjon ligger 111,70 km fra Oslo S, ca. 12 km fra Gjøvik og 317,4 moh. Det finnes oppslag om den hos Arkivnett Oppland, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Rom eiendom og Jernbaneverket.

Vist 459 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder