Koppang stasjon

Koppang stasjon på Rørosbanen er nærmest et jernbanemuseum i seg selv, med to stasjonsbygninger pluss leskur og en rekke sidespor samt anlegg fra tidligere tiders virksomhet — og nåværende. Den opprinnelige stasjonsbygningen ble tegnet av Georg Bull og fikk et tilbygg i 1889 med blant annet større venteværelse og restaurant. Også senere har det vært utvidelser. Bygningen så litt annerledes ut før.

Banen ble forlenget hit i 1875, to år før banen som helhet åpnet i 1877. Frem til 1885 var det obligatorisk med overnatting på Koppang for folk som skulle mellom Østlandet og Trøndelag. Det ble bygget hoteller i gangavstand fra stasjonen og var generelt masse virksomhet knyttet til jernbanen. Hansens hotell, som sies å ha vært det viktigste, ble revet i 2001.

I en ganske lang periode (1931-41) av omleggingen fra smalspor til normalspor var det omlasting på Koppang. Godstransport — ikke minst kistransport fra Folldal Verk — gjorde dette til en formidabel oppgave, og det var en stund 50-60 mann i virksomhet med dette. Av bygninger fra den tiden er en gammel lokomotivstall som ble flyttet fra Hamar til Koppang, og det kom også ny svingskive. Blant industrivirksomhet med betydelige anlegg her i disse dager er Moelven Østerdalsbruket og Forestia Østerdalen, som begge holder til like nord for stasjonen, rett ved kirken. Det ligger solide hauger av tømmer stablet langs jernbanen her.

Godshuset ble flyttet nordover i 1956, og i 1959 ble det oppført en ny stasjonsbygning. Tømmerkran kom til i 1961. Den gamle stasjonsbygningen er nå et flerbrukshus drevet av andelslaget Gamle Koppang stasjon BA. Strekningen sørfra til Koppang ble fjernstyrt i 1990, og året etter ble dette forlenget opp til Tynset. Koppang ble ubetjent i 2002 etter at etterforskningen av Åstaulykken var fullført.

Den som orker, kan grave frem veldig mye mer om historien her. Noe er gjengitt på nettstedet Johnsern.com. Da undertegnede tok bilder i 2010, var hele stasjonsanlegget under restaurering, og Jernbaneverket melder dessuten om legging av nye sviller i området.

Koppang stasjon er 246,81 km fra Oslo S og 352,6 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom og Stor-Elvdal kommune. Det er også omtale i «Rørosbaneboka».

Bygningen fra 1959

Leskur

Felleskjøpet, vest for sporene

Klassisk positur

Gamlebygningen

Godshus

Nordover

Lokstall nord for stasjonen

Her er det trelastvirksomhet

Var det noen som nevnte tømmermenn?

Det går på skinner

Planovergang nær kirken og trelastvirksomhetene

Vist 1205 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder