Viul

Dette er det som er igjen av Viul stoppested.

Ved km 83.54 ble det 16. august 1915 opprettet et stoppested. Fra 15. januar 1972 var Viul holdeplass. Den ble nedlagt 18. mai 1989.
Hit flyttet man i 1916 den lille ekspedisjonsbygningen som tidligere hadde stått på Brandbu. Dette var en enetasjes bygning som minnet om Paul Armin Dues Ekspedisjonsskur – tegninger. Den hadde et større venteværelse men ikke noe godsrom. Den hadde også det karakteristiske buede gavlpartiet og gavlblomstene. Bygningen ble revet i 1987. Viul tresliperi hadde sidespor på stoppestedet og den nordre sporvekselen finnes fortsatt.
Red. egne anmerkninger : Jeg har selv vikariert på Viul da det var betjening der og har også hatt " æren " av å ha hybel der for en kortere periode. Det var mye godstrafikk fra Keyes Norway AS på slutten av 60 og begynnelsen av 70 tallet. Vognlaster med embalasje ble nesten daglig ekspedert til mottakere på kontinentet.
Det var også postekspedisjon på stedet med eget poståpneri.

Vist 587 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder