Furumo stasjon

Furumo holdeplass ble opprettet i 1984 på grunn av stor boligbygging i området, men var etterhvert et trist syn: nedtagget og ramponert. Her stoppet lokaltogene på Gjøvikbanen. Holdeplassen stengte for ombygging i april 2012, og i desember samme år åpnet den nye holdeplassen. Samtidig ble den tidligere Harestua stasjon nedlagt som stasjon og endret navn til Monsrud kryssingsspor. Etter et års tid endret den nye holdeplassen for Harestua-området navn til Harestua holdeplass, og det er ikke mye som minner om den gamle holdeplassen i dag.

Vi befinner oss 45,75 km fra Oslo S. Det finnes oppslag om den gamle holdeplassen hos Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Nordover

Vist 1209 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Ja , det er sørgelig at ikke Jerbaneverket ønsker å bruke penger på en oppgradering av det som kanskje skal bli Harestua’s nye stasjon !

Men de har nettopp laget ny sideplattform på Harestua. Ser ut som de ruster opp den stasjonen litt.

Dette er en skisse av den nye stasjonen på Harestua

*Både gamle Harestua stasjon og nåværende Furumo holdeplass skal etter planen legges ned i begynnelsen av 2013. Da skal nye Harestua stoppested stå ferdig. Det blir ca 300 meter syd for nåværende Furumo. Det skal opparbeides ca 70 parkeringsplasser og ny veg skal gå ned til gamle almenningstomta i sentrum av Harestua. Det blir fortsatt krysningsspor på gamle Harestua stasjon , men ingen av eller påstigning. *

Akkurat. Du rapporterer derfra når den tid kommer?

OK

Det kan rapporteres at Furumo Stoppested legges ned fra og med 16 april 2012. Plattformen skal rives og arbeidet med nye Harestua Holdeplass starter for fullt. Planen er at den nye holdeplassen som skal erstatte gamle Harestua stasjon skal stå ferdig 13 desember i år. Arbeidet med ny tilførselsvei fra gamle riksveg 4 er allerede startet .

Furumo Holdeplass er nå historie. Den ble stengt 16 april og området er nå anleggsområde. Det er full aktivitet i området som i løpet av året skal bli ny stasjon/holdeplass for hele Harestua. Det er litt av en jobb som skal gjøres før holdeplassen vil fremstå som en ny og moderne stasjon. Når den står ferdig før jul og skal overta for gamle ærverdige Harestua stasjon og Furumo stoppested vi den fremstå som det fineste og mest moderne stasjonsområde vi har på Gjøvikbanen. Ny vei , parkeringsplasser , snuplass for buss og varmestue . Nye gangveier og sykkelstier , underganger osv. Flott blir det , men vi som har sognet til den gamle stasjonen får lang vei til den nye stasjonen. Eldre folk som ikke lenger er så mobile må kjøres . Alternativet er at de ikke lenger blir i stand til å ta toget. Vi gleder oss likevel til opprustningen . Noe som tyder på at Gjøvikbanen fortsatt vil bestå .

Arbeidet med den nye holdeplassen på Harestua ( Tidl. Furumo ) er i god gjenge.

Arbeidet med det nye stoppestedet på Gjøvikbanen har nå pågått i snart 5 måneder og skal være ferdigstilt i løpet av 3 måneder. Ennå ser det ut som et organisert rot og mye skal klaffe for at det skal stå ferdig til jul , men i henhold til NSB så er arbeidet i rute . Fortsatt er det mange som tror at det blir en ordinær stasjon hvor togene kan møtes , men det er ikke tilfelle. Det blir bare ett spor og kryssninger skal fortsatt foregå ved gamle Harestua og Bjørgeseter stasjoner. Det kan derfor bli en del frustrerte Harestufolk som blir sittende fast i toget på gamlestasjonen og som ikke får lov å gå av toget mens de venter på at et tog nordfra skal komme. Men at det blir et nytt og moderne stasjonsområde når alt er ferdig kan det ikke herske tvil om. Vi gleder oss til åpningen og gruer oss til nedleggelsen av gamlestasjonen.

Den 9 desember åpner nye Furumo Holdeplass for trafikk . Samtidig stenger Harestua stasjon . Fram til 15 desember 2013 skal den hete Furumo Holdeplass , men vil da endre navn til Harestua Holdeplass . Offisiell åpning av den nye flotte holdeplassen ( bilder kommer ) blir torsdag 13 desember kl 15.00.
For å komme frem med bil kjører du RV 4 til avkjøring Harestua . Ta til høyre i rundkjøring etter ca 1 km og etter ca 500 meter til venstre på den nye fylkesveien til Furumo.

Bilder av den nye holdeplassen dagen før dagen.

Torsdag 13 desember ble nye Furumo Holdeplass åpnet med " brask og bram " Men den store folkefesten uteble . Bortsett fra de " utkommanderte " var det glissent i rekkene . Dette skyldes flere ting . Bl.a. Tidspunkt og dag , kulden og muligens at folket ville demonstrere mot navnevalget . Det har vært en sterkt opphetet debatt på grunn av at NSB og Jernbaneverket valgte å døpe den nye holdeplassen " Furumo " Nå som den gamle stasjonen er nedlagt er vi blitt fratatt vår identitet . Det ble på rekordtid etablert en Facebook – gruppe i protest mot at " Harestua " ikke ble navnet allerede fra starten av . Det blir først om et år at holdeplassen får tilbake navnet på gamlestasjonen vår . Jernbaneverket skylder bl.a. På datalderen at de ikke klarte dette i tide. Forstå det den som vil….Nå ligger den nye flotte holdeplassen der . Det er blitt et praktfullt anlegg som det ikke finnes maken til på Gjøvikbanen.

Takk for reportasjene. Jeg får vel ta en titt innom til våren.

Annonse

Nye bilder