Galterud stasjon

Galterud stoppested åpnet i 1864, to år etter Kongsvingerbanen, og ble oppgradert til stasjon i 1913. Den ble tegnet av Paul Armin Due. Ellers ble de fleste nabostasjonene tegnet av Schirmer og von Hanno. Det later til at stasjonsbygningen ble oppført i 1903 og godshuset i 1905, skjønt formuleringer i boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1977) og hos Artemisia.no kan tolkes annerledes.

Jernbane.net forteller (i en tidligere versjon av oppslaget) at det opprinnelig stod private investeringer bak byggingen, og det var sidespor til et sagbruk og et teglverk. Stasjonen har vært fjernstyrt og ubemannet siden 1966, og i 2012 mistet den persontrafikken. Antall reisende på strekningen hadde vært lavt i en årrekke. For Galterud var døgngjennomsnittet 6 passasjerer i 2008, ifølge denne rapporten hos Jernbaneverket.

Vi befinner oss 70,97 km fra Lillestrøm, 92,37 km fra Oslo S og 140,4 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Rom eiendom.

Vist 449 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder