Rena stasjon

Den banen vi kaller Rørosbanen, ble forlenget fra Grundset til Rena i 1871, videre til Koppang i 1875 og til Trondheim i 1877. Det var opprinnelig meningen at stasjonen på Rena skulle hete Aamot (som kommunen og kirken), men pga. fare for sammenblanding med en viss stasjon i Modum fikk den navn etter en lokal elv i stedet. Tettstedet ser ut til å ha vokst opp omkring jernbanen og tatt navn etter stasjonen.

Til åpningen i 1871 ble den stasjonsbygningen som var oppført på Grundset til åpningen der i 1862 (etter tegninger av Georg Bull), flyttet til Rena. I tillegg ble det oppført toghall, godshus, uthus, lokstall med svingskive (diamaeter: 16 fot) og treoverbygg. Stasjonsbygningen ble betydelig ombygget i 1892, og i 1900 ble krysningssporet forlenget og lokstallen flyttet. Senere kom det vannstasjon i sørenden av stasjonsområdet. Toghallen ble revet rundt 1914. Godshuset ble flyttet litt nordover i 1930, og i 1939 ble ny lokstall oppført. Under krigen ble Rena bombet, og det gjelder stasjonen også. Et branntilløp i stasjonsbygningen ble imidlertid slukket. Ellers ble mange vinduer blåst ut da en bombe skulle sprenges under kontrollerte forhold.

La oss se litt på selve stasjonsbygningen. Et søk på nettet (f.eks. her) bringer frem mange bilder av stasjonsbygningen og stasjonsområdet. Dateringen er usikker i flere tilfeller, men la oss ta for oss endringene. Det finnes visstnok ikke noe fotografi fra den tiden bygningen stod på Grundset, men «Rørosbaneboka» (s. 218) gjengir en arkitekttegning av Bull der mønehøyden er forskjellig på hver side av tverrgavlen. Hvis dette bildet hos Norsk jernbaneklubb virkelig er fra 1905, er det fra etter ombyggingen i 1892, og dette bildet — med et karakteristisk takoverbygg ut mot perrongen, men ellers svært likt — kan tenkes å representere et tidligere stadium. Siden forenkles fasaden, via dette (trolig fra like etter krigen) og dette (trolig 1950- eller 1960-tallet). På det siste er fasaden åpenbart forenklet, inkludert balkongen på sørsiden. I dag er mønet som går fra nord til sør, betydelig høyere enn det som går øst-vest. Det kan ellers nevnes at Rena i sin tid hadde en jernbanerestaurant med en fin samling utstoppede dyr. Restauranten er ikke mer, men noen av dyrene skal fortsatt være på stasjonen.

I 1954 ble det installert tømmerkran ved stasjonen. På 1980-tallet ble deler av stasjonsområdet avgitt i forbindelse med riksveiutbygging, slik at det ble færre sidespor. I 1989 var det flere endringer: Krysningssporet ble forlenget til 700 meter, og stasjonen fikk sikringsanlegg og ble fjernstyrt fra Hamar. Ellers er mye av det som var her, borte. Det gjelder lokstall, svingskive, det gamle takoverbygget og vannstasjonene. På Jernbane.net er blant annet et bilde fra rivningen av vokterboligen som en gang stod her. Finnes fortsatt vokterboligens uthus (Georg Bull, 1872)?

Stasjonen fikk en grundig overhaling i 1998, da buss- og togtrafikk ble integrert i en skysstasjon. Det er nå rutebilstasjon i godshuset nord på plattformen, mens drosjene stopper rett ved stasjonsbygningen. De reisende beskyttes mot nedbør (om ikke vind) av et takoverbygg. Ifølge NSB og Jernbaneverket er venterommet i bruk, selv om stasjonen har vært ubemannet og uten billettsalg siden 2003.

Rena stasjon er 190,38 km fra Oslo S, 224,5 moh, 32 km nord for Elverum og 56 km sør for Koppang. Det var i sin tid mye godstrafikk her med sidespor til Rena kartonfabrikk (ved 189,96 km), men den er som kjent nedlagt. Av andre sidespor som har vært i området, kan nevnes spor til Sorknes grustak (195,50 km, 1937-83), Statoil (194,20 km), Skjærodden bruk (ved 188,16 km) og Ottermyrens Torvfabrikk (ca. 5 km sør for Rena) samt til Hovdmoen (190,7 km, like nord for stasjonen).

Flere andre nettsteder har oppslag om Rena stasjon. Det gjelder blant annet Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia og Johnsern.com. Rom eiendom, som forvalter bygningsmassen, har oppslag om stasjonsbygningen og godshuset.

Siden mot drosjeholdeplassen

Togsiden — Kanskje Jernbaneverket hadde regionalkonferanse denne dagen?

Takoverbygg og godshus med rutebilstasjon

Disse står på vestsiden av sporene

Vist 715 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flott med tekst og bilder fra forskjellige vinkler.
Jeg tok bilder der noen minutter senere
….var passasjer med nordgående tog…
men kasserte de !
Det “heldig” bildet mitt er fra to dager senere… med sørgående tog.

Annonse

Nye bilder