Grundset stasjon

Grundseth stasjon (Grundset fra 1866) gav navn til Hamar-Grunsetbanen, den sørligste delen av Rørosbanen som åpnet i 1862. Stasjonen er ca. 6 km nord for Elverum, på vestsiden av Glomma. Når sant skal sies, er det et underlig sted å ende en jernbanelinje, og det var da også bare midlertidig. Den opprinnelige stasjonsbygningen ble tegnet av Georg Bull.

I 1871 ble banen forlenget fra Grundset til Rena, og både stasjonsbygningen og stasjonsmesteren fulgte med til Rena. Lokomotivstallen, svingskiven og vannstasjonen på Grundset ble flyttet til Elverum, og det sies at et sidespor ble revet opp og gikk samme vei, mens Grundset mistet mye av sin betydning. Status ble nedgradert til stoppested, og et uthus ble flyttet og bygget om og tatt i bruk som ekspedisjonsbygning. Denne var visstnok trekkfull og dessuten liten. I 1903 ble den flyttet til østsiden av linjen og påbygget og ominnredet. Samtidig ble det bygget ny vokterbolig. I 1912 ble et kort sidespor gjort gjennomgående, men etter at Dovrebanen åpnet, var det ikke behov for kryssing her.

Grundset ble nedgradert til holdeplass i 1953, og poståpneriet som var her, ble nedlagt samme år. I 1985 var det slutt på vanlig togstopp, men skoletoget fortsatte å stoppe frem til 1997. Ekspedisjonsbygningen fra 1903 står fortsatt på stedet, og i dag er det litt tilgrodd rundt plattformen. Like nord for holdeplassen er det en planovergang med adkomst til Østre Grundset gård.

Vi befinner oss 164,18 km fra Oslo S og 195,7 moh. Det finnes oppslag om den nedlagte holdeplassen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Rom eiendom og Johnsern.com.

Planovergang like nord for holdeplassen, ved Østre Grundset gård.

Vist 816 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Takk for INFO:-)

Annonse

Nye bilder