Asker stasjon

Asker stasjon åpnet med Drammenbanen i 1872 og hadde da, i likhet med andre stasjoner langs banen, en stasjonsbygning tegnet av Georg Bull. Bygningstypen var kjent som Askertypen og ble gjenbrukt av Bull et par andre steder. Denne ble i 1921 avløst av en bygning tegnet av Ragnvald Utne ved NSBs arkitektkontor. Denne igjen ble revet i 1957, og i 1960 kom det til en ny NSB-tegnet bygning. Stasjonen er ombygget i forbindelse med anleggelsen av Flytoget i 1998 og utvidelse til fire spor i 2003-2006. Dagens bygg er tegnet av Niels Torp. Undergangen har audiovisuell utsmykning av Sven Påhlsson og Erik Wøllo. Se for eksempel bilde her. Enkelte tidligere stadier av stasjonen er dokumentert av Norsk jernbaneklubb.

Dette er Norges femte mest trafikkerte jernbanestasjon, og her stopper alt som kan krype og gå av passasjertog på strekningen, det vil si Flytoget og NSBs fjerntog og lokaltog. Enkelte av sistnevnte har Asker som endestasjon. Det aller meste av disse togene kjører for tiden på Askerbanens tunnelsystem, men lokaltog på strekningen innover mot Oslo kjører langs den egentlige Drammenbanen. Det er ellers bussterminal og drosjeholdeplass i tilknytning til stasjonen, slik at Asker stasjon — i likhet med f.eks. Lysaker og Sandvika — i dag fremstår som en moderne kommunikasjonssentral som er nærmest ugjenkjennelig i forhold til tidligere tiders småbystasjoner.

Asker stasjon er 23,16 km fra Oslo V eller 23,83 km fra Oslo S og 104,6 moh. Det finnes oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket.

Ekspedisjonsbygget fra en annen vinkel

Takoverbygg

Takoverbygg

På perrongen

Tunnelåpning

Oversikt fra østsiden av linjen

Vist 921 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder