Ofotbanen

Katterat stasjon — Foto: Staffan Lindstrøm

Ofotbanen er nok mer kjent for malmtransporten enn for persontrafikken. Det er kanskje ikke så rart, for antall tonn gods som fraktes årlig på denne banen, er større enn for all annen godstrafikk på bane til sammen i dette landet. Banen forbinder Kiruna med havnen i Narvik, men her skal vi konsentrere oss om strekningen på norsk side og til Riksgrensen stasjon, som er så vidt over på svensk side.

Ofotbanen åpnet for trafikk i 1902, selv om den offisielle åpningen skjedde året etter. Den ble elektrifisert i 1923. Strekningen fra Narvik havn til Riksgrensen er på drøyt 42 km — som et maratonløp — og har en høydeforskjell på over 500 meter. Undertegnede har ikke reist med banen, men bilder fra strekningen viser et praktfullt landskap.

På listen nedenfor har vi tatt med stasjonene som er med i Jernbaneverkets oppslag om banen samt et par nedlagte stasjoner som det er grunn til å tro finnes der fortsatt, og Narvik havn. Andre bilder fra strekningen er også velkommen.

Skildringen her bygger hovedsakelig på oppslaget i Wikipedia, og det finnes oppslag om banen også Norsk jernbaneklubb og hos Jernbanet.net. Se også denne skildringen av banens historie.

Narvik havn
Øvre Kleiva: vokterbolig i Digitalt museum
Narvik: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; damplokomotivet Bifrost: 1, 2; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Minnestøtte ved Narvik stasjon
Straumsnes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; historiske: 1, 2, 3, 4, 5
Rombak: 1, 2; vanntårn: 1, 2; utsikt
Horisontalen blokkpost
Katterat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Norddalen tunnel
Norddalsbrua: 1, 2 (på gammel trasé)
Søsterbekk: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Haugfjell
Bjørnfjell: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; overbygg; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Riksgränsen (Sverige): 1, 2, 3, 4, 5, 6; med passasjertog: 1, 2, 3; undergang; historisk bilde
Malmtog: 1, 2

Andre bilder fra banen: 1, 2

(Se også albumene Ofotbanen, Jernbanebroer og Historiske bilder)

Vist 3168 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Om jeg ikke er helt feilinnformert,så gikk Ofotbanens siste tog 25 mars d.å.
Det var El 13 2124 med 7 vogner,som fraktet reisende fra et cruiseskip til riksgrensen.
Etter denne turen,er selskapet å regne som opphørt ifølge informerte kilder.

Jøss, det visste jeg ikke. Men hvorfor er det så vanskelig å finne informasjon om det på nettet? Jeg finner denne meldingen og denne meldingen fra 2008 om trøbbel og denne om oppbud, samtidig som det sies at driften i Ofotbanen AS videreføres av Ofotbanen Drift AS. Så sies det at denne avtalen ble korrigert i 2009, og hos Jernbanetilsynet står det fortsatt at Ofotbanen AS har lisens for drift til 2014 (etter at det ble truet med inndragelse i 2008). Jernbaneverkets oppslag om banen er datert 13/1, men det er påfallende at det ikke står noe et annet sted på deres nettsted — og ikke i avisene? Det nyeste jeg finner er denne meldingen fra 24/3 om opprusting av rallarveien. Hva skjer, og hvorfor står det ikke i avisene hvis det er slutt?

Den siste meldingen jeg får nå fra jernbanenet er at de er høyst oppegående.Det er rake motsatsen til det som har versert tidligere. Det er ikke lett å forstå hva som er status i denne saken.
I det du viser til,så snakkes det om drift og opphør om hverandre.
En ting er klart, og det er at det hele virker uklart. Det er nok flere faktorer som spiller inn her.
Dels finans og dels organisering og tilrettlegging.
Får bare se hva utfallet blir.

jeg fikk nesten panikk her nå gitt, det var godt å se at bestilling av billett var oppe og gikk

Ja,vi får virkelig håpe at vi får se drift av Ofotbanen også i sommer,og at du får løst ut billetten i en togreise.

Er så glad i den jernbanestrekningen, man blir jo bragt ut i verden fra den!!

Flere video’er om Ofotbanen, fra Artictrains.

Mange takk skal du ha. Her var det mye godt for øyet.

Lit irriterende er det når man trykker på bildesøk og så fins det ikke noe bilde der.
Man får bare frem:

Denne siden fant vi ikke!
Siden eksisterer ikke i Norske jernbanestasjoner. Det kan være at siden har blitt slettet. Det er også mulig at du har fulgt en lenke som har blitt skrevet feil.

Det betyr dessverre at noen har fjernet bildet.

Jeg forstår det, men går det ikke an å fjerne den tomme siden.

Det er ingen tom side, men en feilmelding når lenken ikke lenger virker. Jeg rydder en gang imellom, men kan ikke sitte hver dag og dobbeltsjekke lenker når det fjernes uten at det blir sagt fra.

NRK fortsetter å digitalisere sitt arkiv.
Her er en film om jernbanen mellom Kiruna og Narvik fra 1967.
Et bånd over grensen

Annonse

Nye bilder