Hortenlinjen

Horten stasjon — Foto: Kjell-Magne Ellingsen

Hortenlinjen var en 7 km lang sidelinje til Vestfoldbanen som åpnet i 1881. Den var først smalsporet, men ble siden normalsporet og etterhvert elektrifisert. Som for Vestfoldbanen ble stasjonsbygningene tegnet av Balthazar Lange.

Persontrafikken opphørte i 1967 og godstrafikken i 2002. I 2007 ble det besluttet å rive opp skinnegangen og bruke traseen til gang- og sykkelsti. Ifølge Wikipedia, som er hovedkilde til det som står her, er det meningen at Thamshavnbanen skal overta kontaktledningsanlegget.

Boogiebertil.com har filmopptak fra en tur med damplokomotiv til Horten og fra rivningen av skinnegangen. Hos Norsk jernbaneklubb skildres en farveltur langs linjen.

Det finnes ellers oppslag om linjen hos Borreminne, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene.

Skoppum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; interiør: 1, 2; tidligere farge
Borre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Horten: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1
Andre bilder fra strekningen: 1, 2, 3, 4, 5

Vist 1723 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder