Tønsberg-Eidsfossbanen og Holmestrand-Vittingfossbanen

Ramnes stasjon (rekonstruert) — Foto: Anne Strand

Tønsberg-Eidsfossbanen (TEB) var en smalsporet privatbane som gikk mellom Tønsberg og Eidsfoss, en strekning på 48,1 km. Banen åpnet formelt den 18. oktober 1901, og ordinær drift begynte tre dager senere. Litteraturen angir to motivasjoner for byggingen: Eidsfos Jernverk — som produserte støpejernsovner, landbruksmaskiner og jernbanevogner — og reaksjoner fra indre deler av fylket på at Vestfoldbanen ble lagt til kysten. Banen hadde fra 1915 felles stasjon med NSB (eller Drammen-Skiensbanen) i Tønsberg, etter at det tidligere hadde vært separate stasjoner. (Se også denne diskusjonen om traseene i området.) 6 km mellom Hildestad og Hof ble også brukt av Holmestrand-Vittingfossbanen. På Google Maps finnes et trasékart for TEB.

Holmestrand-Vittingfossbanen (HVB) gikk, som navnet sier, mellom Holmestrand og Hvittingfoss. Det var en privatbane som først og fremst ble bygget for å betjene Vittingfos Træsliberi (Vittingfos Brug). Banen åpnet i 1902 og var smalsporet. Holmestrand-Vittingfossbanen hadde egen stasjon i Holmestrand. Ved Gausen, 1 km sør for stasjonen, var det forbindelsesspor til NSB, og fra 1910 var det også et forbindelsesspor ved havnen.

I 1927 fikk de to banene felles driftsbestyrer, og de ble sammenslått i A/S Vestfold Privatbaner fra 1934. Persontrafikken på HVB ble nedlagt i 1931. Godstrafikken var fra 1935 innstilt i perioder med driftsstans ved Vittingfos Brug. Begge banene ble nedlagt den 1. juni 1938.

Fra HVB stod stasjonsbygningen i Hvittingfoss til 2013 (da den brant ned), og lokstallen i Holmestrand er i dag bilverksted. Ellers finnes tunnelrester nær Holmestrand og rester av en bro ved Sundbyfoss (på fellesstrekningen). Fra TEB finnes fortsatt lokstallen på Eidsfoss og vanntårnet på Freste / Fresti, mens Revetal stasjon i dag huser kafé og Fossan er bolighus. Ellers var altså Tønsberg stasjon i sin tid fellesstasjon. Øvrige stasjoner later til å være revet, ifølge boken «Banedata 2004» (utgitt av Norsk jernbaneklubb), men det skal være rester etter brokar her og der.

Det har imidlertid startet opp museumsdrift i regi av Museumsforeningen Vestfold Privatbaner, som har oppført 150 meter med skinnegang langs en del av det som var Holmestrand-Vittingfossbanen. I anlegget inngår en kopi av Ramnes stasjon (opprinnelig på Tønsberg-Eidsfossbanen), og det er bygget en utedo etter originaltegninger og gjenoppført en dresinbu fra Svinevoll stasjon. Dessuten er det bygget plattform og overganger. På åpne dager drives det dresinkjøring.

De to banestrekningene er skildret i Nils Carl Aspenbergs bok «Glemte spor. Historien om sidebanenes tragiske liv» (Baneforlaget, 1994), og Norsk jernbaneklubb skildrer en tur langs de to banene i 2008.

Andre oppslag om banene på nettet:

Ellers finnes det gamle bilder på nettet her og her.

Stasjoner:

Tønsberg: 1, 2, 3, 4
Revetal
Fossan
Eidsfoss: historiske bilder: 1, 2
Lokstall ved Eidsfoss: 1, 2, 3

Holmestrand: historiske bilder: 1, 2
Holmestrand lokstall
Hvittingfoss

Ramnes (nye): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Vist 6428 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Pek på bildene for tekst

Flotte bilder. Har ikke sett disse før, så det var moro.

Annonse

Nye bilder