Snippen stasjon

Området rundt Snippen stasjon kan komme som en liten overraskelse på den som uforberedt forviller seg til denne kanten av Oslo, noe som ville være litt av en prestasjon. Et stykke inn i Nordmarka dukker det plutselig opp hus med striglede hager og en liten jernbanestasjon — eller holdeplass, som innviede ville kalle det. Vi er ved Gjøvikbanen, og her stopper lokaltogene mellom Jaren og Skøyen, men ikke fjerntogene til Gjøvik.

Holdeplassen ble åpnet i 1945. Den er er ubetjent og har bare leskur, ingen stasjonsbygning. Det er validator her, men ikke automat for billettsalg. Vi er 17,68 km fra Oslo S.

Det finnes oppslag om holdeplassen hos Wikipedia, NSB, Jernbaneverket og Jernbane.net.

Vist 804 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder