Grefsen stasjon

Grefsen stasjon, mellom Storo og Sinsen i Oslo, har en av de staseligste stasjonebygningene i regionen. Den ble tegnet av Paul Due og har elementer fra flere stilarter.

Stasjonen åpnet i 1900 og var da endestasjon for Gjøvikbanen. Det storslåtte stasjonsbygget vitner om at stasjonen nok hadde større betydning før enn nå. Det gikk godsspor herfra til bedriftene ved Akerselva, og det er ennå sporforbindelse til AlnaHovedbanen. Dette sporet brukes av godstog mellom Oslo og Bergen. En stund var det planlagt ringbane herfra til BestunDrammenbanen, men den ble aldri gjennomført. På det meste hadde stasjonen en bemanning på 60 personer. I dag er den ubetjent. Det er venterom her, men ikke billettautomat, ingen oppbevaringsmulighet, ikke WC, ikke sykkelstativ og bare tre parkeringsplasser, ifølge NSBs informasjonsside.

Vi befinner oss 6,82 km fra Oslo S og 109,2 moh. Her stopper togene på Gjøvikbanen (både fjerntog og lokaltog).

Det finnes oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Rom eiendom og Jernbaneverket samt i Oslo byleksikon.

Vist 1529 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Staselig stasjonsbygning , ja !
Øverste del har nesten noe kirkelig over seg !

Sent svar, men: Ja, trappegavlene minner veldig om Nordstrand kirke (og kanskje Høvik også).

Annonse

Nye bilder