Tinnosbanen

Tinnoset stasjon — Foto: Ragnhild Irene Westberg

Tinnosbanen kunne betraktes som en fortsettelse av Bratsbergbanen nordover fra Notodden — om det ikke hadde vært for at Tinnosbanen åpnet først.

Tinnosbanen går fra Notodden til Tinnoset og åpnet i 1909. Den var normalsporet fra starten og ble elektrifisert allerede i 1911. Tinnosbanens historie henger sammen med Rjukanbanen. Norsk Hydros virksomhet på Rjukan skapte et stort transportbehov langs denne strekningen, idet råstoffer ble transportert fra Rjukan og ned til Grenland. Fra Rjukanbanens østende på Mæl gikk det ferge til Tinnoset, i sørenden av Tinnsjø. Mange husker vel historiebøkenes fortellinger om sabotøraksjonen mot DF Hydro, som fraktet tungtvann, under den annen verdenskrig.

Tinnosbanen var i begynnelsen privatbane for Norsk Transportaktieselskap, men tilhørte fra 1920 Tinnoset-Porsgrunnbanen (TPB). Det er nok derfor Jernbane.net og Norsk jernbaneklubb har slått sammen Tinnosbanen og Bratsbergbanen i sine oversikter. I 1955 overtok staten. Ordinær trafikk opphørte i 1991, men Jernbaneverket meldte våren 2009 at banen skulle settes i stand til hundreårsjubileet. Dette har sammenheng med at Rjukan og jernbaneforbindelsen med Grenland søkes opptatt på UNESCOs verdensarvliste. Se ellers Jernbaneverkets liste over vernede og verneverdige objekter og miljøer.

Alle stasjonsbygninger ved Tinnosbanen ble i sin tid tegnet av Thorvald Astrup, men stasjonen på Notodden fikk avløsning etter ganske kort tid da traseen ble lagt om i forbindelse med åpningen av Bratsbergbanen. De to banene fikk da felles stasjon øst for den gamle.

Dette nettstedet har en rekke skildringer fra banen, og det finnes oppslag også i Wikipedia og Wikitude.

Notodden (nye): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; historiske bilder: 1, 2
Notodden (gamle): 1, 2; historisk bilde
Tinfos Øvre: 1, 2
Lienvegen: 1, 2
Lisleherad: 1, 2, 3, 4, 5
Storemo: 1, 2, 3
Grønvollfoss: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; tidligere farge; omgivelser: 1, 2
Grønvollfoss S tunnel
Årlifoss: 1, 2, 3, 4
Rugholt: 1, 2, 3
Gransherad: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2
Tinnoset: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
togmateriell: 1, 2, 3, 4; MF Storegut: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(Se også albumene Tog og jernbanemateriell og Planoverganger)

Vist 3247 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Det er lett å glemme at jernbane er mer enn persontransport og at flere norske jernbaner ble bygd for å transportere store industriprodukter mot markedene. Vi har Ofotbanen som fremdeles frakter malm til Narvik og vi har Thamshavnbanen som ble bygd for å frakte kobberholdig svovelkis fra Løkken til Orkanger. For å stoppe transporten av råstoff til den tyske krigsmaskinen ble sistnevnte bane sprengt ved en dristig sabotøraksjon som fortjener stor nasjonal oppmerksomhet.

Leve Tinnosbanen!

Det støtter jeg fullt ut. Ta med Rjukanbanen i samme slengen. Håpet er at det skal gå tog fra Notodden til Rjukan i 2011 i forbindelse med 100-års jubileet for elektrifisering av banen.

Apropos dette: Er det noen som har fulgt med og vet hvordan det går med prosjekt verdensarvstatus (jf. her og her)?

Tror det må atskillig mer penger på bordet og ytterligere istandsetting av Tinnos- og Rjukanbanen før det kan bli en realitet.Det er mye forfall å se langs Rjukanbanen selv om det ble gjort en kjempeinnsats i forbindelse med 100-årsjubileet i fjor.

Ser ut som det er folkemøte om saken i morgen, men togforbindelsen er ikke nevnt i oppslaget hos Riksantikvaren.

Har nå lagt inn peker til fredningsvedtak hos Riksantikvaren.

Fem stasjonsbygninger er nå meldt fredet av Riksantikvaren: Notoddens første stasjon, Lisleherad stasjon med uthus, Gransherad stasjonsmesterbolig, Tinnoset stasjon med uthus og Tinnoset godshus. Det er ukjent for undertegnede hva som eventuelt følger med av penger i den sammenheng.

Det er bra at noen tar ansvar for å bevare dette viktige minnesmerket over norsk industri, for ettertiden. Det gjenstår å se om det skjer noe mer der oppe i Øvre Telemark snart. Det har vært mye frem og tilbake i de senere år når det gjelder banens fremtid og hva den skal brukes til.

Tinnoset september 2015

Annonse

Nye bilder