Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen

Stillverkshus fra Randsfjordbanen ved Drammen

I denne sonen har vi på kort tid bygget opp en samling med bilder av jernbanestasjoner over store deler av landet, om enn med noe varierende dekningsgrad. Fra folk som publiserer eller sender inn bilder, eller som kommenterer andres publiserte bilder, kommer det iblant et hjertesukk om bygningenes tilstand.

Det er nok delte meninger om hva man skal bruke ressurser på, eller hvor mye ressurser man skal bruke. Men noen arbeider stadig for å ta vare på ting, og det vurderes om bygninger — eller for den saks skyld banestrekninger — skal vernes. Dette står det mer om hos Jernbaneverket i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Planen kan lastes ned fra deres nettsted i PDF-form. Listen ajourføres fra tid til annen og viser status for arbeidet med forskjellige former for vern. Begrepene forklares først, og så følger en oversikt i tre deler: Banestrekninger, stasjonsbygninger og nedlagte banestrekninger.

Jeg vil tro dette er av stor interesse for jernbaneentusiastene her. I tillegg til at dokumentet gir et visst innblikk i hva som skjer på vernefronten, kan det gi en pekepinn om hva som fortsatt er å finne der ute for den som reiser rundt. God fornøyelse!

Vist 471 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Bra skrivd, Jan Tore!

Annonse

Nye bilder