Thamshavnbanen

Thamshavnbanen er et stykke trøndersk jernbanehistorie som nå er museum. Den ble anlagt primært for å frakte kis fra gruvene ved Løkken Verk til Thamshavn ved Orkanger, gjennom den fagre Orkdalen. Banen åpnet i 1908 og skal ha vært den første i landet med elektrisk drift. Den er også, ifølge Nils Carl Aspenberg («Glemte spor», s. 257), Norges eneste jernbane med sporvidde 1000 mm, og den ble ombygget til normalspor og så tilbake til smalspor.

Det var en viss dramatikk knyttet til banen under den annen verdenskrig. Kisproduksjonen var viktig for tyskerne, og det var flere sabotasjeaksjoner, hvorav den ene er dokumentert med bilder på Orkla industrimuseum. NRK har flere ganger i løpet av 2011 sendt en dokumentar om dette. Den tar også for seg forholdet mellom Orkla og okkupasjonsmakten.

Person- og godstrafikken ble nedlagt i 1963. Kistransporten fikk ulønnsomme volumer på 1970-tallet og ble nedlagt i 1974. Det sies også at videre produksjon ville ha krevd anskaffelse av nye lokomotiver, noe som ville ha vært en ytterligere hemsko for lønnsomheten. En stund hadde man imidlertid håp om gjenoppstarting av driften. Orkla tok vare på vognmateriellet, og stasjonsbygningene er relativt intakte.

Nesten ti år etter nedleggelsen begynte museumsdriften, først mellom Løkken og Svorkmo i 1983, etterhvert forlenget ned til Bårdshaug. Museumsbanen dekker nå 22 av de opprinnelige 25 kilometerne. På den nederste delen er skinnegangen revet opp og strømforsyningen fjernet, skjønt Orkanger stasjon ble fredet av Riksantikvaren i 1997. I desember 2013 meldes det fra Riksantikvaren at også selve banen er fredet.

Fremstillingen her bygger hovedsakelig på Wikipedia. Ellers har Orkla industrimuseum et nyttig oppslag om banen med bl.a. en oversikt over stasjonene. Andre oppslag om banen finnes hos Thamshavnsbanens venner, Jernbane.net, Norsk jernbaneklubb og Norway.com. Ta ellers en titt på denne skildringen av en sykkeltur langs banen. Dessuten finnes det videoer fra banen på Youtube. Se særlig dette Norge Rundt-innslaget fra 1979. Den som vil lese mer om banen, kan slå opp i boken «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994).

Løkken: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Svorkmo: 1, 2, 3, 4; historiske: 1, 2, 3, 4, 5
Fannrem: 1, 2, 3, 4
Bårdshaug: 1, 2, 3
Orkanger: 1, 2, 3; historiske: 1, 2
Thamshavn: historiske bilder: 1, 2
Langs banen: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2

(Se også albumet Planoverganger)

Vist 2174 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder