Randsfjordbanen

Øvre del av Randsfjordbanen er relativt gjengrodd

Randsfjordbanen har kanskje forsvunnet ut av folks bevissthet, og man skal være relativt jernbaneinteressert for å ha et forhold til Randsfjordbanen som begrep. Navnet betegner strekningen fra Drammen via Hønefoss til Randsfjord stasjon ved Jevnaker (på vestiden av Randselva). Strekningen Drammen-Vikersund åpnet i 1866, til Tyristrand i 1867 og videre til Randsfjord i 1868. Den var smalsporet først, men er blitt lagt om til normalsporet etterhvert.

Banen har eller har hatt sidelinjer: til Kongsberg, til Krøderen og Sperillbanen til Finsand. Linjen til Kongsberg inngår nå i Sørlandsbanen, mens Krøderbanen og Sperillbanen er nedlagt.

Randsfjordbanen har på en måte gått i oppløsning. Strekningen mellom Drammen og Hokksund trafikkeres av fjerntog på Bergensbanen og Sørlandsbanen samt lokaltog som snur ved Kongsberg. På strekningen mellom Hokksund og Hønefoss er lokaltrafikken nedlagt, slik at strekningen bare trafikkeres av Bergensbanens fjerntog. Strekningen Hønefoss-Randsfjord ble fra 1909 utkonkurrert av Bergensbanen, som frem til 1989 gikk over det vi nå gjerne kaller Roa-Hønefosslinjen. Passasjertrafikken på øvre del av Randsfjordbanen er blitt nedlagt, gjenoppstartet og nedlagt igjen. I dag går det bare godstrafikk her, og den går bare til Bergermoen, ikke helt til Randsfjord. Den ser ut til å betjene lokal industri, og det dreier seg neppe om de store volumene. Skinnegangen er til dels gjengrodd, i alle fall sidesporene. Skinnegangen er til dels gjengrodd, i alle fall sidesporene. Fra Bergermoen og opp til Randsfjord (Jevnaker) er skinnegangen revet opp.

Det finnes oppslag om Randsfjordbanen hos Wikipedia, Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Se også skildringer fra banen her og her.

Drammen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Gulskogen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; historisk bilde
Pukerud
Mjøndalen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; historiske bilder: 1
Steinberg: 1, 2, 3
Hokksund: 1, 2, 3, 4, 5, 6; med tog: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Burud
Skotselv: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Hassel
Åmot: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2
Linnerud
Kattfoss
Geithus: Med stasjonsbygning (før); med leskur (nå): 1, 2, 3, 4
Vikersund: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3, 4
Drolsum: Med stasjonsbygning (før): 1, 2; med leskur (nå): 1, 2
Lerskallen
Nakkerud: Med stasjonsbygning (før): 1, 2; med leskur (nå): 1, 2
Hagabru
Tyristrand: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere farge; tog: 1, 2
Tangen
Ask: 1991, 2012
Hønefoss: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; togstall; tog: 1, 2; tidligere bygning;
andre historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Hen: 1, 2, 3, 4; historiske: 1, 2
Eggemoen
Bergermoen
Randsfjord: 1991, 2011
Andre bilder fra banen: Planovergang ved Hønefoss
Se også album som Jernbanebroer, Planoverganger og Historiske bilder.

Vist 3911 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Flott at noen skriver om dette.
Hva med Kragerøbanen?

Den er vel borte vekk? Da jeg var en svipptur innom Kragerø i fjor, drev de og utbedret veien ut av byen og innover i landet, og der har de vel fjernet skinnegangen — et godt stykke ivertfall? Hører gjerne om det dersom du vet hvilke stasjonsbygg som fortsatt finnes. Er stasjonen i selve Kragerø turistkontor?

D er jeg usikker på, men har en venn som ofte omtaler denne nedlagte banen og kan undersøke nærmere.
Mener d også har vært snakk om dresinkjøring på noe av gjenværende spor.

Jeg har kanskje glemt å nevne det, men dette oppslaget er omarbeidet noe. Det omfatter nå hele Randsfjordbanen, ikke bare øvre del, og de stasjonene som tidligere var tatt med under Bergensbanen og Sørlandsbanen, er lempet over hit, hvor de formelt hører hjemme.

Kan noen fortelle meg hvor jeg kan kjøre/gå for å finne Pakkhusetet på Eggemoen ved Hønefoss ?
skal eksistere ikke være langt unna eggemoen flyplass , men hvor litt mer exsagt ?

på forhånd takk fpr hjelp

Mener du det som er avbildet på Jernbane.net og hos NJK, og som er beskrevet som lagerskur hos sistnevnte? Jeg vet ikke sikkert, for jeg har ikke vært der, men ut fra kart å dømme (gammel.norgeskart.no og kart.finn.no) ser det ut til å være i nordvestkant av flyplassen, på sørsiden av sporet like øst for det sørligste punktet i svingen. Zoom inn i et av kartsystemene, så kommer en rektangulær bygning til syne (blå på Norgeskart, rosa hos Finn). Ved innzooming ser du også dobbeltsporet—eller rester av det. Jeg vet ikke hvordan kjøretilgjengeligheten er. Kanskje må du kjøre inn nordfra, og da er det sikkert kronglete kjøring. Beregn god tid.

Annonse

Nye bilder