Arendalsbanen

Arendal stasjon — Foto: Anne L. Sem

Arendalsbanens storhetstid var fra 1935 til 1938, da Arendal en kort stund fungerte som endestasjon på Sørlandsbanen. Banen ble imidlertid bygget som selvstendig bane. Strekningen Arendal-Froland åpnet i 1908, og forlengelsen til Åmli i 1910. I 1913 ble det forbindelse til Treungen i Nissedal kommune i Telemark, og banen har også gått under betegnelsen Treungenbanen (eller Arendal-Åmli-Treungenbanen). Strekningen Arendal-Nelaug ble lagt om fra smalspor til normalspor i forkant av sammenkoblingen med Sørlandsbanen. Så var det sporbrudd ved Nelaug i en årrekke, før strekningen mellom Nelaug og Treungen også fikk normalspor i 1946. Den ble imidlertid nedlagt i 1967. Denne strekningen har et eget oppslag.

Den gjenstående banen mellom Nelaug og Arendal er i dag en sidebane til Sørlandsbanen, og den har vært nedleggelsestruet i mange tiår. Likevel drives det persontrafikk den dag i dag, selv om det var et kort opphold på begynnelsen av 2000-tallet. Rutetabell kan lastes ned her. Banen ble elektrifisert så sent som i 1995 og trafikkeres av motorvognsett av type 69 som kjøres enmannsbetjent. Fra Rise gikk en gang Grimstadbanen — til Grimstad, naturligvis — men den ble nedlagt i 1961.

Stasjonene på strekningen ble for det meste tegnet av Paul Armin Due i hans siste periode som jernbanearkitekt. Det gjelder blant annet selve Arendal stasjon, som var dårlig fundamentert og ble revet på 1920-tallet og erstattet med en bygning av Gudmund Hoel med samme mål. Holdeplassene ble tegnet av Harald Kaas. Ellers er det karakteristisk for banen at det fortsatt står en rekke vanntårn her, og store deler av strekningen har fortsatt tresviller, mens de på mange andre baner er byttet ut med betongsviller.

Det var et jubileumsarrangement for banen den 17. desember 2010, på dagen hundre år etter at banen ble åpnet frem til Åmli.

De som vil vite mer om banen, bør lese boken «Togbytte på Nelaug. En bok om jernbanene til Arendal, grimstad og Treungen» (Norsk Jernbaneklubb, 1989). Det finnes også noe omtale i Banedata 2004 samt i boken Neste stasjon. Bygningsregistreringen fra 1980-tallet er publisert i denne boken.

Oppslag om banen er å finne på nettet hos Arendalsbanens venner, Store Norske, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Jernbaneverket og Nebysamlingene.

Se også denne filmen fra NRK (men det er litt beklagelig at de ikke har klart å skille mellom Paul Due og sønnen Paul Armin Due).

Nelaug; 1991: 1, 2
Flaten; tidligere farge
Haugsjå: historisk bilde
Bøylefossbru: 1991
Bøylestad: 1, 2, 3, 4; tidligere farge
Eivindstad
Froland: 1, 2; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2
Blakstad nye
Blakstad gamle; tidligere utseende; historiske bilder: 1, 2
Rise: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere farge; vanntårn; togsett: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Rossedalen: 1, 2, 3, 4; 1992
Bråstad
Stoa
Arendal: 1, 2, 3; med tog: 1, 2, 3
historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

(Se også albumene Linjelangs og Planoverganger)

Vist 4119 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

NRK har laget en film om denne banen.

Hei
Ikke helt korrekt. Mediaservice i Arendal lagde denne filmen i anledning 100-års jubileet for banens åpning til Åmli. Filmen ble støttet økonomisk av mange kommuner, inklusive Nissedal. Filmen ble solgt inn til NRK i fjor.

Mvh.
Kent Jensby Sørensen.

Ja, det meste av NRK-stoff er jo strengt tatt ikke laget av NRK, men for dem.

Et lite skår i gleden er at de ikke har fått med seg skillet mellom far og sønn Due som arkitekter. De tilsrkiver disse tingene til faren, men det er sønnen som står bak. (Faren tegnet derimot bygningene for Setesdalsbanen noen år tidligere.)

Ok.
Egentlig ligger arkitektene Due litt fram i tid for meg, men siden du bringer dette opp kan du/dere jo se på denne tegningen av vanntårnet på Rise/Flikeid stasjon. Alle rettigheter undertegnede.

M.v.h.
Kent Jensby Sørensen

Ja, man må jo altid forsøke å bibringe mest mulig detaljer om ting man beskjeftiger seg med, så her er første versjon av Dues vanntårn for Flikeid/Rise.

Kent Jensby Sørensen

Annonse

Nye bilder