Bratsbergbanen

Skien nye stasjon på Nylende — Foto: Tore Skifjeld

Bratsbergbanen åpnet i 1917. Det har variert noe hva som inkluderes i betegnelsen. For våre formål bruker vi det om strekningen fra Eidanger til Notodden. Banen forbinder Vestfoldbanen med Sørlandsbanen, og det er i grunnen slik banen trafikkeres: som et bindeledd mellom disse to større banene. NSB trafikkerer for tiden strekningen Porsgrunn-Notodden med noen få avganger daglig. Traseen mellom Nordagutu og Hjuksebø er felles med Sørlandsbanen, men det er bare på Nordagutu det er omstigningsmulighet. Selv om banen ble elektrifisert i 1936, trafikkeres den av diesellokomotiver. Notodden kollektivterminal er endestasjon i disse dager, men ellers er det ved Notodden stasjon forbindelse med den p.t. trafikkløse Tinnosbanen, som til tider har vært regnet som en del av Bratsbergbanen.

Bare noen av stasjonene og holdeplassene langs banen brukes som stoppesteder i dag. Dette er omtalt i Wikipedia-oppslaget om banen, og det er ellers oppslag hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Jernbaneverket og Nebysamlingene. Strekningen er dessuten skildret i en rekke oppslag på dette nettstedet.

Utover stoppesteder som er i bruk, finnes det fortsatt en rekke stasjonsbygninger der ute, og vi har tatt med et utvalg stasjoner der det antas at det fortsatt står bygninger. Stasjonslisten kan utvides ved behov.

Det er for øvrig startet en folkeaksjon for Bratsbergbanen.

Eidanger: 1, 2, 3; 1992; 1993
Porsgrunn: ny bygning: 1, 2, 3; gammel bygning: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Borgestad: 1992, 2012
Eikonrød: 1, 2
Follestad
Skien N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Hoppestad
Nisterud: 1993
Valebø: ca. 1990; 2008: 1, 2, 3, 4, 4; 2015
Dalsvatn
Nordagutu: 2007: 1, 2; 2008; 2014: 1, 2, 3; 2015; kran på stasjonen
Holtsås: 2010: 1, 2; 2015
Hjuksebø: 2002; 2007: 1, 2, 3, 4, 5; 2010; 2015
Trykkerud
Tveitan
Tinnegrend: 2007: 1, 2; 2010: 1, 2, 3; 2015
Notodden (nye): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; historiske bilder: 1, 2
Notodden kollektivterminal: 1, 2

Vist 3220 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Denne bane strekningen har lange tradisjoner. Husker tilbake til 1957, da jeg første gang var med min far, som var konduktør i NSB. Han var stasjonert i Skien, og strekningen Skien G (Gamle) til Brevik, og turene fra Skien N (Nye) til Tinnoset. Der hentet store tankvogner på Tinnoset, som kom over Tinnsjøen med båt fra Rjukan, for videre transport til Hærøya. Spennende opplevelser for guter på 6 -7 år. Kan huske luktene og atmosfæren på de gamle vognene. Kan enda huske vi ble trokket med damplokkomotiv, som fikk påfyll av vann på Nordagutu stasjon. En bane med lang historie, fra indre Telemark og ned til Grenland. Har i dag litt kontakt med karer på over 80 år, som var i trafikk på denne banestrekkningen fra før krigen. Spennende å se hva som vil skje når den nye vestfoldbanen skal kobbles sammen med sørlandsbanen, en gang i fremtiden.

Det er en artikkel i Aftenposten i dag om Bratsbergbanens fremtid.

Reportasjer fra brannen i et togsett her forleden:
NRK
Varden

Da er togtrafikken i gang igjen—om enn i begrenset omgang.

Bratsbergbanen går opprinnelig helt til Tinnoset. I dag bare mellom Skien og Notodden.
https://snl.no/Bratsbergbanen

Annonse

Nye bilder