Roa-Hønefosslinjen

Jevnaker stasjon

Det vi nå kaller Roa-Hønefosslinjen, var opprinnelig en del av Bergensbanen og åpnet i 1909. Bergenstogene kjørte fra Oslo Ø på Gjøvikbanen til Roa og deretter via Jevnaker til Hønefoss og så mot Bergen. Etter åpningen av Oslotunnelen ble imidlertid Bergensbanen lagt om og går nå via Drammen (og Hønefoss). Dermed er Roa-Hønefosslinjen blitt en slags bakevje, men godstogene mellom Oslo og Bergen bruker fortsatt denne strekningen. Persontrafikk går her bare når det trengs avlastning pga. problemer andre steder, eller ved spesielle arrangementer. Gjenværende stasjonsbygninger brukes da også til andre formål enn persontrafikk.

Jernbaneverket melder om utbedring av skinnegangen våren 2009. Kapasitetsbegrensningen for godstrafikken skyldes nå få krysningsspor på Gjøvikbanen. Ellers planlegges Ringeriksbanen, uten at det synes å være avsatt midler til den ennå.

Stasjonsbygningene på strekningen er tegnet av Paul Armin Due.

Det finnes oppslag om linjen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Det finnes også en rekke andre skildringer fra banen:1, 2, 3, 4.

Roa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; tidligere farge: 1, 2, 3, 4; med tog: 1, 2; historiske: 1, 2
Kalvsjø
Grindvoll; i 1991; i 2009: 1, 2, 3, 4; ommaling i 2011; nyere: 1, 2; historiske bilder: 1
Gunstad
Jevnaker: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1991 (tidligere farge); historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kistefoss
Viul: 1, 2
Hval: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1991: 1, 2; med tog: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3
Hønen
Hønefoss: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; togstall; tog: 1, 2; tidligere bygning;
andre historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(Se også albumene Jernbanebroer, Linjelangs og Historiske bilder)

Vist 2058 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flott innlegg med ditto bilder. Men det er faktisk ikke noe som heter Roa-Hønefosslinjen. Det heter Gjøvikbanens sidelinje

O.kond. emeritus

Annonse

Nye bilder