Spikkestad stasjon

En strandet stasjonsbygning

Spikkestad stasjon i Røyken kommune er endestasjon på Spikkestadlinjen, men før Lieråstunnelen åpnet i 1973, var dette en del av Drammenbanen. Spikkestad åpnet som lasteplass i 1885, altså noen år etter banen, som åpnet i 1872. Status ble oppgradert til stoppested i 1886 og stasjon i 1913. Før 1894 ble navnet skrevet Spikestad.

En billettkiosk fra tidlige dager er revet, og i 1922 ble den opprinnelige stasjonsbygningen fra Høvik stasjon flyttet til Spikkestad. Den står der fortsatt, men den har skiftet farge gjennom årene, som man ser av bilder hos Norsk jernbaneklubb. Stasjonsområdet er blitt grundig oppgradert i to omganger. I 2009, da bildene her ble tatt, ble det ene sporet fjernet og perrongen forlenget. I 2012 var stasjonen stengt en periode mens nye perronger ble bygget og spor lagt. Stasjonen er også flyttet et par hundre meter mot Røyken og Åsåker, og stasjonsbygningen ligger der som strandet og omgitt av biler. Høsten 2013 bar stasjonen fortsatt litt preg av å være anleggsområde.

Stasjonen trafikkeres nå igjen av lokaltog med Lillestrøm som motsatt endestasjon, etter at denne linjen en periode var knyttet sammen med Moss. Servicetilbudet er forklart i Jernbaneverkets oppslag.

Spikkestad stasjon er 26,69 km fra Oslo V eller 37,51 km fra Oslo S og 139 moh. Det er oppslag om stasjonen også hos Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Rom eiendom.

Anleggsarbeid i 2009

Anleggsarbeid i 2009

Anleggsarbeid i 2009

Dagens stasjon

Dagens stasjon

Dagens stasjon

Vist 1145 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

I 2009 fjernet Jernbaneverket spor 1, samtidig utvidet perongen. En viderer oppgradering av Spikkestad stasjonen begynte på 25. mai 2012. Hensikt er å fjerne høyspenning linje under fotbrua, samtidig flytte og bygge to nye peronger, spor 1 og spor 2, 200 meter mot Åsåker. De nye perongene skal ta imot de 72 serie NSB 8 vogn togsett som kjøres ofte til Spikkestad. Arbeide med oppgradering skal være ferdig i august 2012.
Se bilder.

Er nok temmelig kaotisk rundt der da, ja. Det var nesten så jeg dro innom nylig for å oppdatere billedmaterialet her (og fotografere Hallenskog og ev. området rundt Gullaug). Men det ser ut til at jeg kan drøye det til september eller deromkring.

Det går mot slutt for ombygging av Spikkestad stasjonen.

Ah, ser ut som de har hatt litt å gjøre, ja.

Togene er på spor igjen på Spikkestad!

Ledningene er fjernet.

Annonse

Nye bilder