Tertitten

Sørumsand stasjon ved Tertitten

Tertitten er det folkelige navnet på den tertiærbanen som opprinnelig het Urskog-Hølandsbanen og fra 1947, da NSB overtok driften, Aurskog-Hølandbanen. Banen åpnet fra Bingsfoss til Bjørkelangen i 1896 og fra Bjørkelangen til Skulerud i Høland i 1898. I 1903 ble den forlenget fra Bingsfoss til Sørumsand. Her dreier det seg ikke bare om vanlig smalsporet jernbane (1067 mm), men ekstra smalsporet (750 mm).

Banen ble for en stor del brukt til frakting av skogbruks- og landbruksprodukter. Den ble nedlagt i 1960. Etter nedleggelsen satte en gjeng ildsjeler i gang for å få til museumsjernbane. Med utgangspunkt i et nedslitt anlegg og nedslitt materiell fikk man i stand drift på noen kilometer fra utkanten av Sørumsand, ikke langt fra Bingsfoss ungdomsskole. I begynnelsen var det ingen stasjonsbygninger eller sidespor på denne strekningen, men mye har kommet til gjennom dugnadsinnsats. I 1987-89 bygget man stasjonsanlegget på Sørumsand, og med utvidelser i 1992 fikk man også et verksted med rekonstruksjon av kranspor og omlastingsanlegg (mellom (A)urskog-Hølandsbanen og Kongsvingerbanen). Endestasjon i motsatt ende er Fossum. På sitt lengste var den opprinnelige banen 57 km. Dagens museumsjernbane er 3,22 km.

Tertittens nettsted inneholder informasjon om banen og rutetider. Venneforeningen har mer informasjon om historien og virksomheten. Ellers viser Wikipedia-oppslaget opprinnelig baneoversikt og gjenforteller banens historie. Her skildres stasjonene ved museumsbanen.

Stasjonsbygningene har lidd forskjellige skjebner. Killingmo stasjon (også kalt Kjellingmo) befinner seg på Jernbanemuseet på Hamar. Stasjonene Finstadbru og Bjørkelangen finnes fortsatt der ute. Sistnevnte stod modell for museumsjernbanens Sørumsand-bygning. Mork stasjon er brukt som utgangspunkt for Fossum på museumsjernbanen, og også privetbygningen fra Mork er overøfrt til Fossum og blir satt i stand i skrivende stund.

Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net har også litt informasjon om banen, og Nebysamlingene har en oversikt. Vi har bare tatt med et lite utvalg av stasjoner der vi vet om bygninger. Om noen har noe annet interessant fra denne banen, er det også fint.

Det er lagt ut flere videoer fra banen på Youtube, blant annet denne fra siste reis.

Sørumsand: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1
Bingsfos(s): Digitalt museum
Fossum: 1, 2, 3, 4
Kvevli: Digitalt museum
Mork: Digitalt museum
Killingmo: 1, 2; historiske bilder: 1
Finstadbru
Aurskog: Digitalt museum
Lierfoss: Digitalt museum
Bjørkelangen; historiske bilder: 1; Digitalt museum
Hornåseng: Digitalt museum
Løken: Digitalt museum
Hjellebøl: Digitalt museum
Hemnes: historiske bilder: 1; Digitalt museum
Skulerud; historiske bilder: 1, 2

Andre bilder fra banen: 1

(Se også albumet Aurskog-Hølandsbanen «Tertitten»)

Vist 3737 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder