Tøyen stasjon

Tøyen er en holdeplass på Gjøvikbanen — og første stoppested etter Oslo S på vei ut av Oslo. Det ble opprettet stoppested her i 1904, og det ble oppgradert til stasjon i 1912, ifølge Oslo byleksikon, som også vet å fortelle at stasjonsbygningen her ble tegnet av Paul Due. Norsk jernbaneklubb viser tegninger av denne samt av en utvidelse fra 1913 ved Gudmund Hoel og et stillverksutbygg signert G. Schwabe Blom fra 1920. Ifølge byleksikonet ble det oppført en stasjonsmesterbolig på østsiden i 1918.

Den har vært ubetjent på Tøyen siden 1963, og bare lokaltogene stopper her. Byleksikonet forteller at stasjonsbygningen ble revet i 1965 og stasjonsmesterboligen i 1986. Nå er det bare leskur ved plattformen.

Ifølge Wikipedia ble det i 2007 foreslått å nedlegge holdeplassen grunnet lite trafikk og å opprette en ny holdeplass i tilknytning til Ensjø T-banestasjon. Dette er visstnok fastholdt siden i Oslo Sporveiers/Ruters planer, men holdeplassen ligger der fortsatt høsten 2009, og den trafikkeres.

Vi befinner oss på Lille Tøyen, rett ved Hasle, 4,45 km fra Oslo S og 75,2 moh. Det finnes ellers oppslag om holdeplassen hos NSB og Jernbaneverket.

Vist 891 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder