Vestfoldbanen

Larvik stasjon på Vestfoldbanen — Foto: Nils-Karl Westlie

Vestfoldbanen går fra Drammen gjennom Vestfold og til Skien, en strekning på 148 km. Strekningen Drammen-Larvik åpnet i 1881 og Larvik-Skien i 1882. Som flere andre baner var Vestfoldbanen først smalsporet, men den ble lagt om til normalspor etterhvert. For Vestfoldbanen tok det imidlertid lengre tid enn for endel andre baner: Først i 1949 var omleggingen fullført (se video).

Vestfoldbanen kan betraktes som en fortsettelse av Drammenbanen sørover (i likhet med Sørlandsbanen). Den trafikkeres for en stor del av Inter City-tog fra Lillehammer, som altså kjører gjennom Oslo. Det sies ellers at kapasiteten på banen er sprengt, og det jobbes for dobbeltspor og høyhastighetstog. Flere steder langs banen har det vært traséomlegginger, og det kommer nok også flere etterhvert.

En rekke sidebaner er mer eller mindre nedlagt: Hortenlinjen, Brevikbanen, Tønsberg-Eidsfossbanen og Holmestrand-Vittingfossbanen. (De to sistnevnte var riktignok privatbaner uten direkte sammenkobling med Vestfoldbanen.) Fra Porsgrunn forbinder Bratsbergbanen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen på Nordagutu.

Stasjonsbygningene langs banen er for en stor del tegnet av Balthazar Lange.

Vestfoldbanen er omtalt hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbaneverket, NSB, Nebysamlingene og Jernbane.net. NSB har side med rutetabeller. Dessuten finnes en rekke videoer på You Tube, for eksempel denne.

Se også denne filmen fra kjøring med banen.

Drammen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Drammen til Skoger
Skoger: 1, 2; historisk bilde
Galleberg
Sande; ny stasjon: 1, 2; tidligere stasjon med plattform; tidligere stasjon nå: 1, 2; historiske: 1
Holmestrand: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; vekt; historiske bilder: 1, 2, 3
Nykirke kryssingsspor
Nykirke stasjon
Skoppum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; interiør: 1, 2; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3
Barkåker: 1, 2, 3
Tønsberg (Knapløkken): 1, 2, 3, 4, 5; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tønsberg gamle; historiske bilder: 1
Sem: 1993, 2015; historiske bilder: 1
Stokke
Råstad: 1992
Sandefjord: 1, 2, 3; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lauve (tidl. Løve og Tjølling): 1, 2, 3, 4
Larvik: 1, 2, 3, 4; i 1992; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kjose: 1, 2, 3, 4
Eikenes: historisk bilde
Oklungen: 1, 2
Eidanger: 1, 2, 3; 1992; 1993
Porsgrunn: ny bygning: 1, 2, 3; gammel bygning: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Borgestad: 1992, 2012
Eikonrød: 1, 2
Skien G
Skien N: 1, 2, 3, 4, 5

Ombygging av trasé forbi Barkåker
Andre bilder knyttet til banen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Se også albumene Planoverganger, Jernbanebroer, Materiell, Småplukk, Linjelangs, Mellom stasjonene, Vestfold og Historiske bilder)

Vist 5585 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Flott laget!

Her mangler det mye knipsing, Jan-Tore! Håper herr Vinter holder seg borte til over nyttår!

c.

Helt utrolig at de legger ny jernbane fra Barkåker til Tønsberg inklusive sløyfe. Faktisk hvis de absulutt må? Kunne de jo legge banen i en slakk bue mot Nord utenfor byens sentrum å slippe hele sløyfa? Dermed slipper de å rive bygninger igjennom Tønsberg?
Jernbane stasjonen i Tønsberg kan vel ikke være så viktig at de trenger å “presse” slynga gjennom bebyggelsen? Eller hva synes dere egentlig?

Dette temaet har du tatt opp så mange ggr. at det er gått ut på dato! Myndighetene har bestemt seg for en trase’ og det er lit vi kan gjøre med det!

Tror ikke sona er ment som et debattformum for fremtidig jønnbane, men å være mer ei minnesone for en svunnen NSB-tid!

c.

Stasjonsbygningen i Larvik er så vakker, ett av Larviks praktbygg.

Helt enig, Ranveig! Toldboden er ikke mye større! Men kolossene kom!

c.

Både jernbanestasjonen og tollboden er vakre bygninger. De må taes vare på.
Skulle ønske mange av Larviks nybygg var bygget i samme stil. Sukk………

Jernbanestasjonen i Larvik er meget vakker! Og jeg er enig i at nybygg mer kunne bygges i samme stilen.

Bygningene på jernbanestasjonene og på gamle kraftverk blei tegna av våre fremste arkitekter på den tida. Det er ikke å undres over at mange slike bygg blir freda, slik som den monumentale kraftstasjonen i Tyssedal ved Odda. Et fellestrekk for mange av bygningene var at de blei oppført på ei tid da nasjonbygginga foregikk. Det blei gjort store økonomiske satsninger på f. eks. Bergensbanen og på kraftverk som skulle forsyne norsk industri. Som en bonus sitter vi igjen med masse flotte og tidstypiske bygninger som det bare er å håpe at vi vet å ta vare på.

På tide å legge <Vestfoldbanen i fjernarkeivet og la ny kystnær dobbeltsporet Øst / Vest bane mellom Oslo . Stavanger bli det nye samtaleevne?

Nei, dobbeltsporet Vestfoldbane er høyaktuelt. Men hvor skulle en kystnær øst-vestbane gå til forskjell fra Vestfoldbanen?

Det jeg mente å si var at Vestfoldbanen som navn legges i fjernarkivet og vi begynner å snakke om Øst – Vest banen, som i kraft av de berørte fylkene er sterkere enn Vestfold, Telemark alene. Jeg er da ikke i mot ny dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold det vet du vel etter alt vi har skrevet i flere år alt.

Her er litt om utbyggingsprosjektene ved banen. Takk til Anne for tipset.

Hyggelig å høre, Jan-Tore :)

Ny jernbane mellom Barkåker, Sandefjord, Larvik Porsgrunn burde legges langs nye E – 18, så slipper vi de evindelige problemene gjennom Larvik…..

Annonse

Nye bilder