Valdresbanen

Fagernes stasjon — en gang endestasjon på Valdresbanen

Valdresbanen var en sidebane til Gjøvikbanen som gikk fra Eina til Fagernes. Strekningen fra Eina til Dokka åpnet som Landsbanen i 1902. Strekningen til Aurdal åpnet i 1905 og resten frem til Fagernes i 1906. Det var visstnok diskusjoner en stund om hvorvidt Bergensbanen skulle føres denne veien, men den ble som kjent lagt gjennom Hallingdal. NSB overtok driften av Valdresbanen i 1937.

Banen hadde nok liten trafikk og dårlig lønnsomhet mot slutten, for persontrafikken ble nedlagt ved årsskiftet 1988-89 — i en periode da mange slike sidebaner ble nedlagt. Godstrafikken fortsatte til Dokka frem til 1999, men så var det slutt.

Skinnegangen Fagernes og Leira ble fjernet allerede i 1991, og det kan se ut til at veien ble utbedret på denne strekningen etter nedleggelsen. En perioden gikk det museumstog frem til Leira, men skinnegangen mellom Leira og Bjørgo ble fjernet i 2002. Det ser ut til at en god del av denne traseen er brukt til gang- og sykkelsti. Det har også vært argumentert for mer gang- og sykkeslti på nedlagte jernbanestrekninger. På den andre siden står vernekrefter som vil at jernbanen skal brukes til jernbane, eventuelt museumsjernbane.

For Valdresbanen finnes selskapet AS Valdresbanen (se også blogg), som driver med dresinutleie for sykling mellom Dokka og Hov. De disponerer også noe togmateriell, men det er en rekke sporbrudd langs banen, og tilstanden til materiell og bane synes nokså variabel, så museumskjøring virker ikke særlig aktuelt med det første. På nettstedet finnes lesestoff om banen, og noe stoff finnes hos Wikipedia, Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Se også denne artikkelen om dresinkjøring langs banen. Dessuten finnes det videoer fra banen på YouTube.

Av bokstoff kan vi særlig nevne Ingolf Iversens bok «Klar til avgang! Ei bok om Valdresbanen» (1996; ennå ikke tilgjengelig på Bokhylla) samt oppslag i Banedata 2004. Resultatene av NSBs bygningsregistrering på 1980-tallet er publisert sammen med Gjøvikbanen (bind 2).

Eina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Trevatn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; historisk bilde
Skrukli: 1, 2; historiske bilder: 1
Fall: 1, 2; stasjonsbygningen i Digitalt museum
Hov: 1, 2, 3, 4
Bjørnerud: historie
Fluberg: 1, 2, 3, 4, 5; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2
Odnes: 1991, 2013; historiske: 1
Dokka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; togstaller; svingskive; stort, brunt hus (revet);
historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nordsinni: historie
Etna: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske: 1
Tonsåsen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3
Bjørgo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 1991; historiske: 1
Aurdal: 1991; historie; historiske bilder: 1
Leira: 1, 2; tidligere farge; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Fagernes; tidligere farge; venterom (nå på Valdres folkemuseum);
historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

(Se også albumene Valdresbanen, Planoverganger, Linjelangs, Tog og jernbanemateriell og Historiske bilder)

Vist 6932 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder