Spikkestadlinjen

Røyken stasjon på Spikkestadlinjen

Det vi nå kaller Spikkestadlinjen, var opprinnelig en del av Drammenbanen, som åpnet i 1872. I 1973 åpnet imidlertid Lieråsen tunnel. Dermed ble traseen mellom Oslo og Drammen adskillig kortere og reisetiden redusert. For våre formål bruker vi navnet Spikkestadlinjen om hele den gamle traseen mellom Asker og Brakerøya, men bare strekningen mellom Asker og Spikkestad har persontrafikk eller for den saks skyld jernbanespor i dag.

Persontrafikken har snudd på Spikkestad siden 1973, mens det fortsatt ble drevet noe godstrafikk i en årrekke etterpå. Lenge var det en knapp kilometer med spor videre fra Spikkestad avbrutt noen meter pga. en privat vei. I dag ser det ikke ut til å være mye igjen av dette. Ikke minst er det ryddet opp i området rundt Spikkestad stasjon, der linjen siden 2012 slutter et par hundre meter nærmere Asker enn før.

Betydelige deler av den tidligere jernbanetrassen er i dag gang- og sykkelvei. Dette gjelder ikke minst området rundt nedlagte Gullaug holdeplass. Andre rester fra gamle dager er den oppussede Lier stasjon ved Lierskogen (ikke å forveksle med dagens Lier holdeplass på Drammenbanen ved Tuverud). Den som vet å lete, kan ganske sikkert også finne andre rester.

Per 2013 er det igjen lokaltogene fra Lillestrøm som går til Spikkestad, etter at Spikkestadlinjen en periode var knyttet sammen med Moss. Det synes også klart at den nedleggelsestruede Hallenskog holdeplass fortsatt er i bruk, mens Åsåker er nedlagt og fjernet.

Oppslag om Spikkestadlinjen finnes også hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Nebysamlingene og Jernbaneverket. Rutetider er å finne hos NSB.

Asker: 1, 2, 3, 4; tidligere stasjonsbygning; utsmykning i undergangen
Bondivann
Gullhella
Heggedal; tidligere farge
Hallenskog: Se nedenfor
Røyken: 1, 2
Åsåker
Spikkestad: 1, 2, 3; tidligere farge
Gullaug
Lier gamle stasjon: 1, 2, 3, 4; tidligere farge

(Se også albumet Historiske bilder)

Vist 3009 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Hvor er det du har det fra at Gullaug var endestasjon frem til 1994?

Jeg synes det høres veldig merkelig ut, men det stemmer vel.
Jeg tror kilden til informasjonen stammer enten fra
oppgaven
eller
kilden : Banedata ´94, Thor Bjerke, Norsk Jernbaneklubb, 1994

Teksten for denne banen er endret noe etter søk på nettet og besøk i området. Kommer forhåpentligvis tilbake med bilder også fra Gullaug og Lier (samt Hallenskog) etterhvert.

Jeg har bodde her på Spikkestad siden 1986, og husker godt godstrafikk som kjørte videre forbi Spikkestad, forbi overgangen på Industriveien, viderer forbi rideskolen og frem til et punkt like før tunnel 1, hvor trafikk var penset inn på to forskjellige spor. Jeg husker ikke når bruk av godstrafikk opphørt. Jeg har tatt bilder fra Industriveien mot både Gullhaug og mot Spikkestad før skinnene var fjernet. Videre har jeg dokumentert både tunnel 1, innvendig og utvendig, og tunnel 2. Det er bare for og laste opp alle bilder.

Jeg må si meg enig med Fredrik Nilsen angående Gullhaug. Gullhaug var aldri endestasjon.

Den kommentaren er basert på en tidligere formulering her, som igjen var basert på Wikipedia-oppslaget om banen, men er endret nå. Ellers var undertegnede i omgivelsene høsten 2009, men fant ikke parkering nær Gullaug og hadde gjort litt dårlig research på forhånd. Vi skulle hatt noen bilder fra området der.

Er også takknemlig for annen dokumentasjon fra den nedlagte delen av gamle Drammenbanen: Hva kan man finne rundt Reistad og Kjellstad, for eksempel?

Her har dere noen bilder tatt i tunnel 1 på Spikkestadbanen like ved Gullhaug.

Hallenskog er vurdert nedlagt i desember 2012. Det er utrolig at stasjonen er utstyrt med en modern skjerm, trolig det eneste på linje(?) Det finnes ingen andre alternativ transport for skolebarn til Spikkestad.

Jeg bommet faktisk på Hallenskog holdeplass da jeg kjørte forbi i går. (Har en mistanke om at det var ned en stikkvei, og det var begrenset med parkeringsmuligheter langs den smale veien.) Jeg ser av NSBs rutetabell at holdeplassen tas i bruk igjen den 14/9.

Ellers har de åpenbart oppgradert Heggedal en god del.

_Gullaug har aldri vært endestasjon. Jeg er født/oppvokst på Spikkestad(1950 mod.) _

Annonse

Nye bilder