Trondheim S

Jernbanen kom til Trondheim med åpningen av Trondhjem-Størenbanen i 1864, ti år etter at Hovedbanen mellom Christiania og Eidsvoll åpnet. Den var da smalsporet og hadde endestasjon i Prinsens gate med navnet Throndhjem (Kalvskinnet). Bygget ble tegnet av Georg Bull. Det har siden 1924 vært eid av Det mosaiske trossamfunn og huser nå en synagoge (visstnok verdens nordligste). Trondhjem-Størenbanen ble i 1877 forbundet med RørosbanenStøren.

Sentralstasjonen åpnet som Trondhjem (Brattøra) med anleggelsen av Meråkerbanen i 1881. Den klassiske bygningen med adresse Fosenkaia 3 ble tegnet av Balthazar Lange og stod klar i 1883. I 1884 ble også Størenbanen forbundet med stasjonen ved Brattøra. Med åpningen av Dovrebanen i 1921 økte togtrafikken til byen, og linjene fikk normalspor istedenfor smalspor som tidligere.

Langes stasjonsbygning fikk påbygget en etasje på 1950-tallet, beklagelig nok ikke helt i samme stil. (Slik så stasjonsbygningen ut i 1929.) I 1965 kom det to tilbygg — ett på hver side av det opprinnelige bygget. Det østlige av disse ble i 1995 erstattet med et bygg i glass og betong som nå fungerer som passasjerterminal. Ved samme anledning ble byens hovedbusstasjon, som hadde holdt til på Leuthenhaven, flyttet til Brattøra.

Det har vært navneskifter via Nidaros til Trondheim S, og Nordlandsbanen har etterhvert blitt hektet på i nord ved Hell. Alt dette gjør Trondheim til et viktig knutepunkt for togtrafikk i Midt-Norge. Det er som nevnt også rutebilterminal ved stasjonen, og frem til 1968 gikk det trikk forbi. Ifølge Wikipedia planlegges det å legge dagens trikkelinje innom stasjonen. Stasjonsområdet er i ferd med å bygges om ganske radikalt. Det omfattende prosjektet antas å være ferdig våren 2012 og er skildret hos Rom eiendom.

Stasjonen ligger 552,87 km fra Oslo S og 5,1 moh. Det finnes ellers oppslag hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom. Dessuten har engelsk Wikipedia et langt mer detaljert oppslag enn i norsk versjon.

Det er også et par eldre bilder av stasjonen i sonenl og søk på nettet vil bringe frem mange flere.

Inngangspartiet

Fosenkaia 3 — Langes bygg med en ekstra etasje

Vist 1628 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder