Brennhaug stasjon

Brennhaugen stasjon på det vi nå kaller Dovrebanen, åpnet med strekningen Otta-Dombås i 1913, og navnet ble endret til Brennhaug i 1932.

Stasjonsbygningen og godshuset ble tegnet av Arnstein Arneberg, som vant en arkitektkonkurranse i 1912. Den omfattet også de andre stasjonene på strekningen, det vil si Sel, Dovre og Dombås, hvorav sistnevnte har fått ny bygning i ettertid. Hos Jernbane.net er det også avbildet vokterbolig og banebu.

Formell status har variert noe gjennom tidene, ifølge «Banedata 2004»: Den ble nedgradert til stoppested i 1937 og oppgradert til stasjon i 1940. Persontrafikken opphørte i 1965, og i 1968 fikk stasjonen sikringsanlegg og ble gjort fjernstyrt. Det er mulig det var et kort forsøk med persontrafikk i 1994, men nå brukes stasjonen bare til kryssing.

Vi befinner oss ved Dovreskogen, og i dag suser folk forbi stedet i bil i en fart som har fått myndighetene til å sette opp radarbokser med gjennomsnittsmåling. Som en kuriositet kan det nevnes at Erling Storrusten, som endel husker som redaktør for NAFs veibok, vokste opp ved denne stasjonen.

Brennhaug stasjon er 321,83 km fra Oslo S og 449,3 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Arkivnett Oppland og Rom eiendom.

Vist 1530 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder