Matrand stasjon

Eidsskog stasjon åpnet med Grensebanen (forlengelsen av Kongsvingerbanen) i 1865. Navneformen Eidskogen ble brukt fra 1894, og fra 1913 ble stasjonen kalt Matrand (etter tettstedet der stasjonen ligger). Stasjonsanlegget er som andre stasjoner på Grensebanen tegnet av Georg Bull. Forbildet er Mjøndalen stasjon, som siden er erstattet med en murbygning. Anlegget består av stasjonsbygning, godshus, privet og betjentbolig (sistnevnte oppført i 1869), og det er fredet. Se også vernelisten hos Jernbaneverket.

Som andre stasjoner på grensebanen har Matrand stasjon mistet persontrafikken (etter å ha blitt fjernstyrt på 1960-tallet). Det er fortsatt to gjennomgående spor her (samt et noe gjengrodd sidespor), så togene krysser her den dag i dag, men ingen passasjerer går på og av, altså.

Vi befinner oss 122,15 km fra Oslo S og 135 moh. Det finnes oppslag om Matrand stasjon hos Artemisia.no, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Godshus

Ikke alle sporene brukes like hyppig

Vist 503 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder