Reinsvoll stasjon

Reinsvolden stoppested på Gjøvikbanen åpnet i 1901 og skiftet navn til Reinsvold i 1902 og Reinsvoll i 1921. Status ble oppgradert til stasjon ved den offisielle åpningen i 1902.

Det har vært litt uklart hvem som tegnet stasjonsbygningen på Reinsvoll. Litteraturen har gjerne gitt Paul Due æren, men forfatterne av boken om Gjøvikbanen (Baneforlaget, 2009) mener at det er sønnen, Paul Armin Due, som står bak. Dette stemmer godt med bygningens jugendstil. Denne bygningen er omgitt av privet og uthus. Flere steder avbildes også et godshus som undertegnede ikke har observert på stedet, skjønt det står på en liste hos Rom eiendom.

Skreiabanen (åpnet 1902, nedlagt 1987) gikk herfra. Det sies at mye av trafikken på stasjonen forsvant med nedleggelsen av persontrafikken på Skreiabanen i 1963. Reinsvoll ble ubetjent i 1990 og nedgradert til holdeplass i 1991. Det ser ikke ut til at de reisende tilbys venterom, og det er heller ingen billettautomat her.

Vi befinner oss 106,65 km fra Oslo S. 356,1 moh. Det er oppslag om holdeplassen også hos Arkivnett Oppland, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Rom eiendom og Jernbaneverket.

Vist 1099 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder