Lunner stasjon

Lunner stasjon åpnet i 1900 med Nordbanen (nå Gjøvikbanen). Banen ble forlenget fra Jaren til Gjøvik i 1902. Bygningene ble tegnet av Paul Due. Det som er igjen, er selve stasjonbsbygningen og (på sørsiden) et uthus som har hatt godsrom. Det har trolig også vært privet her, og nord på stasjonsområdet er et stort godshus. Helt i sør er også et større bygg. Stasjonsbygningen ble noe gjort om på 1950-tallet. Ifølge Arkivnett Oppland har det også vært vanntårn her, og det har vært flere spor og plattformer. Det fortelles at det ikke var så mye bebyggelse på stedet før banen åpnet. Etterpå vokste en liten stasjonsby frem. Nær stasjonen var det i sin tid hotell og meieri.

Statusen ble nedgradert til holdeplass i 1985, og gamle sporveksler ble fjernet og bare ett gjennomgående spor bevart. Holdeplassen er ubetjent og uten billettautomat, men det er formiddagsåpent venterom i vinterhalvåret. Her stopper togene på Gjøvikbanen.

Vi befinner oss 61,13 km fra Oslo S og 280,9 moh. Også Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom har oppslag om Lunner.

Vist 655 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder