Solørbanen

Flisa stasjon

Solørbanen går fra Kongsvinger til Elverum og åpnet i 1910, etter at strekningen fra Kongsvinger til Flisa hadde åpnet i 1893. På deler av 1980-tallet gikk enkelte tog mellom Oslo og Trondheim her, men persontrafikken ble nedlagt i 1994, og denne banen er blitt en slags bakevje. Det går imidlertid fortsatt godstrafikk på banen. Ikke minst er det tømmertransport knyttet til Braskereidfoss stasjon.

Mens det meste av banestrekningen har enkeltspor, har en typisk stasjon på Solørbanen tre spor hvorav det ene er vedlikeholdt og har relativt nye betongsviller, mens de to andre har morkne tresviller og er gjengrodd i varierende grad. Stasjonsbygningenes tilstand varierer endel. Det kan se ut til at de generelt forfalt i en årrekke, men at noen av dem er blitt satt i stand igjen. Arneberg stasjon ble revet i 1992 og ilgodsbygget flyttet til Kongsvinger. Også enkelte andre steder er selve stasjonsbygningen borte, f.eks. på Brandval, Nor og Jømna. På steder som Vesterhaug og Haslemo er det ingen bygninger igjen, og ved nedlagte småholdeplasser som Åsnes kirke skal det godt gjøres å finne rester i det hele tatt.

Ser vi bort fra selve Kongsvinger stasjon, som ble tegnet av Schirmer og von Hanno, er bygningene på strekningen Kongsvinger-Flisa tegnet av Paul Due. Dette var hans første strekning som jernbanearkitekt før han fortsatte med Hamar-Selbanen (del av Dovrebanen) og Setesdalsbanen.

Bygningene mellom Flisa og Elverum kom til i en tid da Due holdt på å trappe ned, og er tegnet av Harald Kaas, mens Dues sønn Paul Armin Due tegnet ny bygning for Elverum stasjon som sin siste stasjonsbygning før han sluttet i farens firma og begynte i egen praksis. Ifølge boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997) er Kaas’ bygninger omtegninger av Dues bygninger fra østre del av Bergensbanen, og vi får da tilføye at det dreier seg om Due junior.

Det er utgitt en egen bok om Solørbanen: Solørbanen 100 år Kongsvinger-Flisa av Egil Toreng (Eget forlag (?), 1993; med et tillegg om jernbaneplaner i Sør-Hedmark av Juel Stubberud).

Banen er ellers omtalt hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Det finnes dessuten enkelte videoopptak fra banen på Youtube (men slett ikke alle søketreffene er jernbanerelatert). Se også disse betraktningene over banen.

Listen over stasjoner kan utvides ved behov. Det kan nevnes at ilgodshuset på Nor fortsatt står der mellom noen trær. Undertegnede er derimot ikke sikker på hvor mye som er å finne ved Hasle eller andre nedlagte holdeplasser og stasjoner.

Kongsvinger: 1, 2, 3, 4; historiske:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Roverud: 1, 2; historiske bilder: 1, 2
Brandval: 1, 2, 3
Nor
Grinder: 1, 2; 1991; historiske bilder: 1, 2
Kirkenær: 1, 2, 3, 4, 5; historisk bilde
Namnå: 1, 2, 3; historiske bilder: 1
Trangsrud
Arneberg; historiske bilder: 1
Flisa: 1, 2; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Åsnes kirke
Haslemo; historisk bilde
Hasle
Våler: 1, 2, 3; 1992; historiske bilder: 1
Braskereidfoss: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1
Jømna: 1, 2
Heradsbygd: 1, 2, 3; historisk bilde
Vesterhaug
Elverum: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere bygning: 1, 2, 3

(Se også albumet Planoverganger)

Vist 4460 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

På Solørbanen, mellom Trangsrud og Arneberg, fanns det en planovergang/holdeplass som het Nybakk. Der var det samme type rampe/perrong som på Trangsrud.

Takk for opplysningen. Ja, det er mange slike som ikke er tatt med både her og i andre baneoppslag. Hvis vi hadde tatt med alle nedlagte holdeplasser på Rørosbanen, for eksempel, ville listen blitt dobbelt så lang, men halvparten ville vi aldri fått bilder fra, for plattform og alt er fjernet. Derfor venter vi stort sett med å ta med den slags til det foreligger bilder.

Annonse

Nye bilder