Rørosbanen

Atna stasjon på Rørosbanen

Rørosbanen går fra Hamar til Trondheim via Elverum. Den ble bygget trinnvis fra 1862 til 1877 og åpnet som helhet i 1877. Den er Norges eldste stambane, altså bane som forbinder to lansdeler.

Hamar-Grundsetbanen (iblant forkortet Grundsetbanen) åpnet fra Hamar til Grundset i 1862 og var smalsporet. I motsatt ende åpnet Trondhjem-Størenbanen i 1864, også den smalsporet. I 1871 ble banen ut fra Hamar forlenget til Rena, og i 1875 nådde den Koppang. Fullføringen frem til Støren i 1877 betydde at Hamar hadde jernbaneforbindelse med Trondheim (eller Trondhjem).

Siden fulgte omlegging til normalspor. Deler ble ferdig til åpningen av Dovrebanen i 1921, og omleggingen var fullført i 1941. I omleggingsperioden var det sporbrudd som krevde store omlastingsoperasjoner. Mye av dette foregikk ved Koppang. Strekningen Støren-Trondheim (den gamle Størenbanen) er felles med Dovrebanen. I motsetning til Dovrebanen er Rørosbanen fortsatt ikke elektrifisert.

Det er utgitt en bok om banen: «Rørosbaneboka» (Norsk jernbaneklubb, 2002). Ellers har NJKs nettsted oppslag om banen (Hamar-Tynset, Tynset-Støren), i likhet med Wikipedia, Jernbane.net, Jernbaneverket og Nebysamlingene. Dessuten er nettstedet Johnsern.com viet Rørosbanen og dens stasjoner.

Listen nedenfor er ordnet fra sør til nord. Den kan utvides ved behov.

Hamar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Vikingskipet
Åker
Hjellum: 1, 2; 1993
Kveka
Ilseng; ny bygning: 1, 2, 3, 4; gammel bygning på museum; historiske bilder: 1, 2
Hørsand
Ådalsbruk: 1, 2, 3
Løten: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3
Roset
Ebru
Midtskog
Elverum: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere bygning: 1, 2, 3
Grundsetmoen: 1, 2, 3, 4
Grundset
Bjørnenga
Øksna; historiske bilder med med stasjonsbygning: 1
Torgerstua
Rudstad: 1991, 2010
Åsta: 1, 2, 3; historiske bilder med stasjonsbygning: 1, 2
Rena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Steinvik: 1, 2; 1994 (tidligere farge); historiske bilder: 1, 2
Opphus: 2010, 2012; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Rasta; stasjonsbygningen som stod der
Evenstad: 1993; 2010; 2012: 1, 2
Stai: 1, 2, 3, 4
Koppang: 1, 2; gammel bygning; ny bygning: 1, 2, 3; Robel; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bjørånes
Atna: 1, 2, 3, 4, 5; tidligere bygning (historiske bilder): 1, 2
Hanestad: 1, 2, 3, 4
Granvika: ca. 1980
Barkald: 1993; historisk bilde
Bellingmo
Alvdal: 1, 2
Auma: med stasjonsbygning; med leskur; historiske: 1, 2
Røstvangen
Tynset: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; jernbanehotell
Telneset; historie
Eid
Tolga: 1, 2, 3; 1993; historiske: 1, 2, 3
Håmålvoll
Os: 1, 2, 3, 4
Høsøien: 1991
Røros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Glåmos
Rugldalen: 1994
Reitan: 1, 2, 3
Ålen: 1994 (med stasjonsbygning); 2010 (med leskur)
Stensli
Haltdalen: 1, 2
Langlete: historiske bilder: 1
Reitstøa: 1994
Singsås: 1, 2; historiske bilder: 1
Bjørgen: 1994; historiske bilder: 1
Kotsøy: 1, 2
Rognes: 1, 2; historiske bilder: 1, 2
Støren: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Hovin: 1, 2
Lundamo: 1, 2, 3, 4, 5
Ler; historiske bilder (med stasjonsbygning): 1, 2, 3, 4
Kvål: 1993, 2009
Melhus: gammel og ny, gammel i 1993
Heimdal: 1993, 2009; historiske: 1, 2, 3
Selsbakk: 1995, 2009
Stavne; med tidligere farge
Marienborg
Skansen: 1, 2, 3; tidligere farge; historiske bilder: stasjonsområdet, broen
Trondhjem Kalvskindet
Trondheim S; fra sjøsiden: 1, 2; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Andre bilder fra banen: 1

(Se også albumene Planoverganger, Jernbanebroer og Historiske bilder)

Vist 8023 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jernbanemuseet på Hamar skal ha en utstilling om Rørosbanen forsommeren 2013.

Annonse

Nye bilder